RFM Marketing Automation

 

RFM Marketing Automation to jedyna na rynku funkcjonalność w obszarze automatyzacji procesów marketingowych zaprojektowana w celu obsłużenia procesów automatyzacji w sklepach internetowych i firmach B2C.

W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi marketing automation, stworzonych głównie dla firm B2B, które oferują proces automatyzacji obsługujący liniowy proces zakupowy, RFM Marketing Automation w unikalny sposób umożliwia zaadresowanie nielinearnego procesu zakupowego klienta (Customer Journey) w segmencie B2C oraz realizację strategii Customer Value Marketing, której celem jest podnoszenie wartości klienta.

Moduł RFM Marketing Automation segmentuje Klientów na podstawie dokonywanych przez nich zakupów. Analiza transakcji i segmentacja wychodzi poza samą wartość zakupu i bierze pod uwagę dwa dodatkowe wymiary: częstotliwość i czas jaki upłynął od ostatniego zakupu.

Automatycznie tworzone segmenty możemy następnie wykorzystać do realizacji:

 • jednorazowych akcji marketingowych takich jak wysyłka emaili, smsów, czy realizacja targetowanych kampanii reklamowych
 • tworzenia zupełnie nowego, nieliniowego modelu reguł automatyzacji, których celem jest automatyczne migrowanie klientów z segmentów o mniejszej wartości klienta do najbardziej wartościowych segmentów klientów.

Moduł RFM zaawansowana segmentacja i automatyzacja

Zaawansowana segmentacja klientów

RFM (Recency, Frequency, Monetary) to moduł służący do analizy zachowań zakupowych, segmentacji kontaktów i automatyzacji działań marketingowych oraz sprzedażowych w oparciu o aktywność transakcyjną. Analizuje on każdego Klienta pod względem trzech podstawowych informacji w:

 • Recency – czas jaki upłynął od ostatniego zakupu w wymiarach: długi, średni, krótki
 • Frequency – częstotliwość dokonywania zakupów w wymiarach: często, regularnie, okazjonalnie
 • Monetary – wpływy pieniężne (wartość dokonywanych zakupów) w określonym czasie w wymiarach: premium, przeciętny, oszczędny

Każda z tych statystyk i jej zakres jest w pełni definiowalny. Na bazie ich analizy system zestawia wyniki w parach prezentujący segmenty klientów, np. Klientów kupujących często i wydających najwięcej.

Pozwala to na bardzo szczegółową analizę kupujących i odpowiednie dopasowanie komunikacji marketingowej i sprzedażowej do ich preferencji i zachowań. Praktycznie w dowolnym kanale komunikacji.

Analiza RFM – dostępne segmenty Klientów

Segmenty budowane w ramach RFM oparte są na 3 podstawowych informacjach:

1. Czas od ostatniego zakupu

Panel analityczny RFM przedstawia wykresy analizujące czas, który upłynął od ostatniego zakupu klienta, tym samym dzieląc użytkowników, na tych, którzy zrealizowali zakup:

 • niedawno – krótki
 • w przeciętnym okresie czasu – średni
 • dawno – długi

Analizując powyższe dane możemy porównać ilość ostatnio zakupionych produktów z ilością zakupionych w przeszłości, zauważyć różnicę w przychodach, liczbie realizowanych transakcji, oraz oszacować czas, w którym osiągnęliśmy największy zysk.

2. Częstotliwość zakupów

Panel analityczny przedstawia wykresy analizujące klientów ze względu na częstotliwość nabywania przez nich nowych produktów w zdefiniowanych segmentach czasowych, tym samym dzieląc użytkowników na tych, którzy kupują:

 • okazjonalnie
 • regularnie
 • często

Analiza powyższych danych pozwala na porównanie ilości dokonywanych transakcji przez dane grupy kontaktów, do ilości klientów w segmentach – ukazując tym samym specyfikę, preferencje i trendy różnych grup kontaktów w zależności od częstotliwości realizowanych zakupów.

3. Wpływy pieniężne:

Panel analityczny przedstawia podział klientów pod względem ilości pieniędzy, które wydają na produkt w określonym czasie, rozróżniając tym samym użytkowników na:

 • oszczędnych
 • przeciętnych
 • premium

Powyższa analiza umożliwia nam określenie charakteru poszczególnej grupy klientów, porównanie częstotliwości i ilości realizowanych transakcji przez dane segmenty konsumentów. Pozwoli to stworzyć jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertę w oparciu o strategię cross-sellingową czy up-sellingową.

Panel analityczny RFM

Panel analityczny RFM pozwala również zestawiać dwie zmienne, które ukazują preferencje oraz trendy zakupowe klientów. Zmienne te prezentują szczegółowe informacje o użytkownikach w tym:

 • Czas od ostatniego zakupu i częstotliwość
 • Częstotliwość zakupów oraz ich wartość
 • Czas od ostatniego zakupu i wartość

RFM Marketing Automation – nowe podejście do automatyzacji marketingu dla Sklepów Internetowych i firm B2C

Moduł RFM na bieżąco segmentuje kontakty w oparciu o dokonywane przez nich transakcje, ich częstotliwość, wartość i aktualność i może być wzbogacony o dane behawioralne. Na tej podstawie możemy uruchamiać:

 • jednorazowe akcje marketingowe do konkretnego segmentu Klientów
 • zautomatyzowane kampanie marketingowe uruchamiane dla Klientów wpadających do konkretnego segmentu

Dzięki temu możemy na bieżąco dopasowywać komunikację m.in w takich kanałach jak:

 • e-Mail Marketing i dynamiczne wiadomości e-mail
 • dynamiczne i personalizowane treści na stronie WWW
 • sieci reklamowe w Social Media (Facebook Custom Audiences)
 • mobile marketing (SMS, Aplikacje Mobilne)
 • kampanie telemarketingowe dla konkretnych segmentów kupujących

Automatyzacja procesów marketingowych umożliwia reagowanie na wszelkie pożądane oraz negatywne zachowania Klientów w czasie rzeczywistym. W sytuacji, gdy Klient Premium traci zainteresowanie ofertą, możemy wysłać do niego spersonalizowaną wiadomość, której celem będzie jego ponowne zaktywizowanie i zachęcenie do zakupu. Dodatkowo, automatyzacja w RFM może służyć również do zarządzania kontaktami wewnątrz firmy, np. poprzez dodanie kontaktu do odpowiedniego etapu kampanii sprzedażowej.

Dynamicznie budowany, 360-stopniowy obraz klienta może posłużyć do stworzenia zupełnie nowej struktury automatyzacji procesów marketingowych, wykorzystujących wiadomości email oraz SMS, dynamiczne treści na stronie WWW, kanał mobilny, media społecznościowe, sieci reklamowe RTB, oraz sprzedaż bezpośrednią, by konwertować klientów do segmentów o najwyższej wartości.

Korzyści dla użytkownika:

 • Dostosowanie oferty do profilu behawioralnego i dokonywanych zakupów w czasie,
 • Możliwość stworzenia efektywnej strategii marketingowej oraz sprzedażowej w oparciu o dynamiczne segmenty Klientów
 • Tworzenie Custom Audiences i jeszcze bardziej precyzyjne targetowanie reklam na Facebooku w zależności od aktywności zakupowej Klientów
 • Stworzenia wielokanałowej struktury automatyzacji procesów marketingowych, aktualizowanej w czasie rzeczywistym i uwzględniającej pełen cykl życia każdego z klientów
 • Prostą identyfikację segmentu Klientów Premium – kupujących najczęściej i najwięcej
 • Innowacyjna metoda aktywizacji użytkowników, którzy wykazują niski poziom zaangażowania i aktywności zakupowej
 • Możliwość intuicyjnego zarządzania predefiniowanymi grupami kontaktów
 • Utrzymywanie zaangażowania klientów z najbardziej dochodowych segmentów

Integracja Facebook Ads z SALESmanago jest bezpłatna, nie ponosisz przy tym dodatkowych opłat.

Opinie klientów

„Na rynku można znaleźć klika sprawnych narzędzi do automatyzacji marketingu. Na ich tle wyróżnia się SALESmanago. Oprócz funkcji dopasowanych do potrzeb marketerów, szeregu narzędzi usprawniających procesy i generujących wymierne efekty w poprawianiu wyników sprzedaży i konwersji SALESmanago jest cały czas rozwijane i optymalizowane. Cały zespół pracuje w odpowiedzi na różne zgłaszane pomysły, czy nowe funkcjonalności. Do tego wszystkiego system jest polski za to z powodzeniem może konkurować z rozwiązaniami najlepszych firm z zagranicy.”
Łukasz Sibiga, Area Marketing Manager – XTB