Lista wszystkich funkcjonalności


System SALESmanago oferuje ponad 650 możliwości dla marketerów działających w dowolnej branży i na dowolnym rynku. Poznaj pełną listę wszystkich dostępnych funkcjonalności. Jeżeli jesteś gotów na przygodę z marketing automation, a czujesz się zagubiony napisz do nas! Wskażemy Ci rozwiązania, które powinieneś wdrożyć w pierwszej kolejności.

Digital Body Language

Identyfikacja i monitoring kontaktów na Twojej stronie WWW

 • Analiza ruchu na stronie w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja kontaktów odwiedzających stronę
 • Monitoring odwiedzanych adresów URL
 • Analityka czasu spędzonego na podstronach
 • Identyfikacja źródeł wejść na stronę WWW
 • Identyfikacja fraz wejść na stronę WWW
 • Raportowanie dowolnych zdarzeń na stronie WWW
 • Budowa kompletnego profilu behawioralnego klienta
 • Monitoring oglądanych produktów na stronie
 • Monitoring kliknięć w przyciski, które nie powodują zmiany adresu URL
 • Monitoring interakcji z konfiguratorami i kalkulatorami
 • Identyfikacja urządzeń, na których kontakt przeglądał stronę
 • Identyfikacja systemów operacyjnych, na których kontakt przeglądał stronę
 • Identyfikacja przeglądarek internetowych, na których kontakt przeglądał stronę

Monitoring zachowania kontaktów w social media

 • Monitorowanie pozostawionych komentarzy na stronie WWW
 • Monitorowanie przesyłanych wiadomości ze strony WWW
 • Automatyzacja reakcji na aktywność kontaktów związanej z Facebookiem

Identyfikacja firm odwiedzających stronę WWW

 • Rozpoznawanie firm odwiedzających stronę WWW
 • Monitoring odwiedzanych adresów URL
 • Identyfikacja źródeł wejść na stronie WWW
 • Identyfikacja fraz wejść na stronie WWW
 • Zliczanie czasu spędzonego na stronie WWW
 • Geolokalizacja firm odwiedzających stronę WWW

Monitoring kontaktów w aplikacji mobilnej (APPmanago)

 • Monitorowanie zachowania kontaktów w aplikacji mobilnej
 • Monitoring używania funkcji i modułów w aplikacji mobilnej
 • Analiza czasu spędzonego przez kontakt w aplikacji mobilnej
 • Analiza czasu używania funkcji i modułów w mobilnej aplikacji

Video Body Language Monitoring

Rejestrowanie zdarzeń związanych z odtwarzaczem Youtube

 • Monitoring zdarzeń związanych z odtwarzaczem Youtube:
  - załadowanie odtwarzacza
  - uruchomienie odtwarzania wideo
  - zatrzymanie odtwarzania
  - koniec odtwarzania
 • Monitoring zdarzeń związanych z odtwarzaczem Vimeo:
  - załadowanie odtwarzacza
  - uruchomienie odtwarzania wideo
  - zatrzymanie odtwarzania
  - koniec odtwarzania
 • Automatyzacja kampanii w zależności od preferencji audiowizualnych
 • Personalizacja treści kampanii na podstawie obejrzanego filmu i/lub nieobejrzanego fragmentu

Zarządzanie kontaktami CRM

Widok klienta 360 stopni

 • Dane demograficzne i kontaktowe
 • Dane behawioralne
 • Dane transakcyjne
 • Dane o kontakcie pozyskany przez Live Chat
 • Możliwość personalizacji głównego widoku na karcie kontaktu
 • Lista zgód wyrażonych przez kontakt
 • Segmenty, do których przypisany jest kontakt
 • Ogólny scoring (wskaźnik zaangażowania i aktywności kontaktu)
 • Historia komunikacji z kontaktem - lista wysłanych e-mail
 • Historia komunikacji z kontaktem - lista wysłanych SMS'ów
 • Historia komunikacji z kontaktem - lista wysłanych powiadomień Web Push
 • Monitoring przepływu kontaktu przez kampanie marketingowe i lejki sprzedażowe
 • Historia korespondencji przychodzącej i wychodzącej z handlowcami
 • Aktywność godzinowa oraz dniowa kontaktu w odniesieniu do wizyt, wiadomości oraz zdarzeń zewnętrznych
 • Analiza najczęściej używanych przez kontakt urządzeń
 • Analiza używanych przez kontakt systemów operacyjnych
 • Aktywność kontaktu na poszczególnych przeglądarkach internetowych
 • Rekomendacje produktowe AI oparte o machine learning
 • Analityka predykcji na karcie kontaktu wsparta o algorytmy A
  - analiza prawdopodobieństwa dokonania zakupu
  - analiza prawdopodobieństwa churnu kontaktu
  - rekomendacje najlepszego kanału komunikacji z klientem, gdzie prawdopodobieństwo dokonania zakupu jest największe
 • Analiza reakcji kontaktu na otrzymane wiadomości
 • Analiza reakcji kontaktu na otrzymanie powiadomienia web push
 • Analiza pobranych materiałów ze strony WWW
 • Archiwizacja aktywności kontaktu
 • Identyfikacja źródła pozyskania kontaktu
 • Ręczne uruchamianie reguł automatyzacji
 • Zapis informacji uzyskanych z zewnętrznych systemów
 • Przypisywanie kontaktu do firmy wraz ze stanowiskiem
 • Archiwizacja zmian statusu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (historia opt-in / opt-out)
 • Dodatkowe informacje (notatki lub szczegóły na karcie kontaktu)
 • Analiza drogi użytkownika przez aplikację mobilną
 • Analiza momentu wyjścia użytkownika z aplikacji mobilnej
 • Analiza wykorzystywanych funkcji i modułów w aplikacji mobilnej
 • Analiza reakcji użytkownika na otrzymywane powiadomienia push
 • Analiza zdarzeń zewnętrznych przekazywanych przez aplikację mobilną
 • Przesyłanie informacji o profilu behawioralnym kontaktu do Live Chatu w czasie rzeczywistym
 • Przesyłanie informacji o profilu transakcyjnym do Live Chatu w czasie rzeczywistym

Segmentacja kontaktów

 • Segmentacja na podstawie profilu behawioralnego
 • Segmentacja na podstawie danych transakcyjnych
 • Segmentacja na podstawie zainteresowań (odwiedzonych podstron) w czasie rzeczywistym
 • Segmentacja na podstawie zainteresowań (odwiedzonych podstron) historycznie
 • Segmentacja za pomocą tagów
 • Segmentacja na podstawie ogólnego scoringu
 • Segmentacja na podstawie scoringu tagu
 • Segmentacja według wieku
 • Segmentacja według płci
 • Segmentacja według języka
 • Segmentacja na podstawie domeny adresu e-mail
 • Segmentacja według rodzaju urządzenia
 • Segmentacja według systemów operacyjnych
 • Segmentacja według rodzaju przeglądarki
 • Segmentacja ze względu na stan: potencjalny klient, klient, partner, inny
 • Segmentacja na podstawie otrzymanych wiadomości
 • Segmentacja na podstawie reakcji na otrzymane wiadomości
 • Segmentacja kontaktów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie powiadomień web push
 • Segmentacja kontaktów, które potwierdziły dowolną zgodę
 • Segmentacja na podstawie wyrażonych zgód na otrzymywanie treści drogą e-mailową:
  - zapis (opt-in)
  - potwierdzenie zapisu (double opt-in)
  - wypis (opt-out)
 • Segmentacja na podstawie aktywności związanych z Facebookiem na stronie WWW
 • Segmentacja na podstawie gotowości zakupowej
  (identyfikacja hot leadów)
 • RFM Marketing Automation (Recency Frequency Monetary)
  - segmentacja na podstawie czasu od ostatniego zakupu
  - segmentacja na podstawie częstotliwości dokonania zakupów
  - segmentacja na podstawie wpływów pieniężnych
 • Dynamiczne Segmenty
  - segmentacja na podstawie źródeł wizyt
  - segmentacja na podstawie szczegółów transakcji
  - segmentacja na podstawie źródeł transakcji
  - ssegmentacja na podstawie statystyk transakcji
  - segmentacja na podstawie tagów
  - segmentacja na podstawie szczegółów kontaktu
 • Segmentacja na podstawie geolokalizacji użytkownika aplikacji mobilnej (szczegółowy wybór obszaru przebywania użytkownika)
 • Segmentacja na podstawie używanego języka w aplikacji mobilnej
 • Segmentacja na podstawie momentu pierwszego użycia mobilnej aplikacji
 • Segmentacja na podstawie częstotliwości używania aplikacji mobilnej
 • Segmentacja na podstawie czasu używania aplikacji mobilnej
 • Segmentacja na podstawie użycia funkcji lub modułu w aplikacji mobilnej
 • Segmentacja na podstawie czasu spędzonego w module aplikacji mobilnej
 • Segmentacja na podstawie zdarzeń zewnętrznych przekazywanych przez aplikację mobilną

Lead Scoring

 • Hot Leads – lista najlepszych kontaktów handlowych
 • Ranking kontaktów w bazie (lifetime scoring)
 • Scoring kontaktów na etapach sprzedażowych
 • Scoring kontaktów w poszczególnych segmentach
 • Scoring segmentów dla poszczególnych kontaktów
 • Wskaźnik zaangażowania kontaktu
 • Analiza dynamiki przyrostu scoringu dla kontaktu

Migracja danych

 • Import kontaktów wraz ze szczegółowymi danymi
 • Import firm wraz ze szczegółowymi danymi
 • Eksport kontaktów wraz ze szczegółowymi danymi
 • Zarządzanie importem danych z poziomu Kalendarza
 • Eksport firm wraz ze szczegółowymi danymi
 • Zarządzanie eksportem danych z poziomu Kalendarza
 • Eksport danych ze strony startowej wg grup kontaktów z odpowiednim scoringiem:
  - potencjalni klienci
  - klienci
  - partnerzy
  - social events
  - anonimowe

Automatyczne raporty

 • Cotygodniowy raport kontaktów odwiedzających stronę WWW
 • Cotygodniowy raport firm odwiedzających stronę WWW
 • Raport z przeprowadzonego importu kontaktów
 • Comiesięczny raport z wykorzystania funkcjonalności systemu

Zarządzanie sprzedażą
 • Tworzenie lejków sprzedażowych
 • Zarządzanie określoną liczbą kontaktów przez handlowców
 • Przesuwanie kontaktów w lejku metodą Drag&Drop
 • Szybkie dodawanie i usuwanie kontaktów
 • Sortowanie kontaktów w lejku według wybranych kryteriów
 • Szybki dostęp do karty kontaktu z poziomu lejka sprzedażowego
 • Podgląd na wszystkie informacje sprzedażowe w jednym miejscu
 • Przypisywanie notatek do kontaktu
 • Przypisywanie zadań do kontaktu
 • Dodawanie zadań do kalendarza Google
 • Podgląd danych transakcyjnych i behawioralnych kontaktu
 • Szybkie akcje - proste uruchamianie reguł automatyzacji z poziomu karty kontaktu
 • Łatwe przypisywanie kontaktów do lejków sprzedażowych z poziomu karty kontaktu
 • Łatwe przepisywanie kontaktów do lejków sprzedażowych z poziomu modułu RFM Marketing Automation
 • Automatyczne przypisywanie kontaktów do lejków sprzedażowych za pomocą workflow
 • Automatyczne przydzielanie leadów handlowcom
 • Ustawienie zakresu dostępności do bazy kontaktów dla sprzedawcy
 • Alerty o aktywności sprzedawców
 • Analityka pracy handlowców
 • Raporty z pracy handlowców
 • Analityka lead routing
 • Powiadomienia i alerty sprzedażowe:
  - automatyczne powiadomienia o najlepszych klientach (hot leadach)
  - automatyczne powiadomienia o wizytach kluczowych klientów
  - automatyczne powiadomienia o przekroczonym scoringu
  - automatyczne powiadomienia o zakończonych akcjach
  - automatyczne powiadomienia o aktywności leadów
  - automatyczne powiadomienia o braku aktywności
  - automatyczne powiadomienia o sytuacjach krytycznych (porzucenie koszyka)
  - automatyczne powiadomienia o wiadomości pozostawionej dla konsultanta na Live Chat
  - automatyczne powiadomienia kiedy klient wybiera opcje rozmowy z Sales Botem

Command Center

Funkcje biznesowe Command Center

 • Zarządzanie zorientowanymi na KPI wielokanałowymi, wielofunkcyjnymi i wielozadaniowymi procesami marketingowymi
 • Możliwość zbudowania swojego kokpitu do zarządzania marketingiem zawierającego scentralizowany widok wszystkich procesów marketingowych i rozwiązań nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów
 • Możliwość tworzenia kompleksowych procesów zorientowanych na konkretne wyniki poprzez użycie wszystkich dostępnych narzędzi i kanałów komunikacji
 • Możliwość tworzenia i analizowania działań marketingowych skierowanych do klientów na wszystkich etapach ich cyklu życia, począwszy od pozyskania przez aktywację aż do podnoszenia retencji
 • Opcja zaawansowanego kalendarza, ułatwiająca planowanie i nadzorowanie wszystkich działań marketingowych

Ogólne funkcje Command Center

 • Możliwość wybrania jednego z trzech widoków kampanii:
  - Kampanie + Kalendarz
  - Kampanie
  - Kalendarz
 • Możliwość wyszukania konkretnej kampanii po jej nazwie
 • Możliwość stworzenia z panelu głównego nowej kampanii, nadanie jej wybranego koloru, oraz dodanie do niej wybranych elementów
 • Dowolna edycja oraz usuwanie kampanii z ich listy, bądź kalendarza
 • Podgląd kamapanii na przejrzystym kalendarzu z możliwością wyboru podejrzenia konkretnego dnia, tygodnia, lub miesiąca
 • Podgląd kampanii zaplanowanych na dziś na liście z dokładnymi wytycznymi godzinowymi
 • Dostęp do statystyk dziennych wiadomości e-mail
 • Dostęp do statystyk dziennych wiadomości tekstowych
 • Dostęp do statystyk dziennych Web Pushy
 • Dostęp do statystyk tygodniowych wiadomości e-mail
 • Dostęp do statystyk tygodniowych wiadomości tekstowych
 • Dostęp do statystyk tygodniowych Web Pushy
 • Dostęp do statystyk miesięcznych wiadomości e-mail
 • Dostęp do statystyk miesięcznych wiadomości tekstowych
 • Dostęp do statystyk miesięcznych Web Pushy
 • Budowanie kampanii za pomocą prostego w użyciu kreatora Drag & Drop z utworzonych wcześniej elementów dostępnych w kategoriach

Dostępne kategorie elementów kreatora Drag & Drop

E-mail Marketing

 • E-maile
 • E-maile urodzinowe
 • E-maile cykliczne
 • Porzucony koszyk
 • E-maile dynamiczne
 • E-maile po wizycie
 • Lead Nurturing
 • Alert
 • Autoresponder

Mobile Marketing

 • Wiadomości tekstowe
 • Wiadomości urodzinowe

Procesy Automatyzacji

 • Reguły Automatyzacji
 • Workflow
 • Website Automation

Powiadomienia Web Push

 • Formularze zgody Web Push
 • Web Pushe

Segmentacja

 • Dynamiczne segmenty
 • Macierze segmentacji
 • RFM

Lead Generation

 • Pop-up
 • Formularz
 • Landing Page
 • Sidebar

Personalizacja WWW

 • Ramki rekomendacji
 • Social Proof
 • Personalizowane Banery
 • Testy A/B/X treści dynamicznych

E-mail Marketing

Tworzenie kampanii e-mail marketing

 • Prosty kreator do tworzenia i wysyłki e-maili i newsletterów
 • Tworzenie e-maili w kreatorze drag & drop
 • Możliwość wyboru prostego lub zaawansowanego kreatora
 • Możliwość stworzenia e-maila z potwierdzeniem subskrypcji
 • Tworzenie e-maili w kreatorze porzucony koszyk
 • Tworzenie e-maili dynamicznych z wykorzystaniem scenariuszy
 • Tworzenie e-maili w kreatorze e-maili dynamicznych
 • Dodawanie załączników do wiadomości tworzonych w Drag&Drop Email Designer
 • Ramka produktowa w zaawansowanym kreatorze do tworzenia emaili dynamicznych i z porzuconym koszykiem
 • Ramka z wyborem produktu w Drag&Drop Email Designer
 • Galeria produktów z Twojego sklepu
 • Responsywne szablony i struktury e-maili
 • Ramka produktowa w zaawansowanym kreatorze do tworzenia emaili dynamicznych i z porzuconym koszykiem
 • Biblioteka gotowych układów oraz szablonów e-maili i newsletterów
 • Tworzenie e-maili w kreatorze html
 • Możliwość generowania HTML bezpośrednio z naszego e-mail designera
 • Dostęp do wszystkich plików graficznych w głównej galerii
 • Import własnych szablonów e-mail (format ZIP)
 • Import własnych szablonów e-mail (z adresu URL)
 • Testy e-mail
 • Testy SPAM
 • Tworzenie list e-mailingowych
 • Tworzenie różnych kont wysyłkowych z własną domeną (konto wysyłkowe e-mail marketing)
 • Integracja własnych kont wysyłkowych
 • Integracja ze skrzynkami e-mail handlowców
 • Możliwość dodania znacznika Gmail Markup do tematu e-maila:
  - ustawienie przekierowania na dowolną stronę internetową bez konieczności otwierania e-maila
  - ustawienie własnego tekstu na znaczniku
  - zmiana statusu kontaktu na monitorowany po kliknięciu w znacznik
  - zliczanie kliknięć w znacznik jako otwarte wiadomości
 • E-mail Subject AI Grader
 • Kreator HTML do wysyłania wiadomości

Zaawansowane opcje adresowania wiadomości

 • Wysyłka e-maili i newsletterów do kontaktów zdefiniowanych na podstawie:
  - grup
  - segmentów
  - wielowariantowego filtrowania kontaktów
 • Wysyłka e-maili do kontaktów zdefiniowanych na podstawie segmentów z raportu RFM
 • Wysyłka e-maili do pojedynczych kontaktów
 • Planowanie wysyłki wiadomości w określonym dniu i czasie
 • Automatyczne dopasowanie momentu wysyłki na podstawie aktywności:
  - godzinowej
  - dniowej
  - godzinowej i dniowej
 • Limitowanie wysyłek do danego kontaktu w czasie
 • Wysyłka e-maili do kontaktów zdefiniowanych na podstawie stopnia prawdopodobieństwa dokonania zakupu
 • Wysyłka e-maili do kontaktów zdefiniowanych na podstawie stopnia prawdopodobieństwa churnu kontaktów

Rodzaje kampanii e-mail marketing

 • Wysyłka e-mailingów i newsletterów
 • E-maile indywidualne
 • E-maile 1-do-1 po po wizycie klienta na stronie
 • E-maile z porzuconym koszykiem
 • Wysyłka e-maili zawierające ostatnio oglądane przez kontakt produkty
 • Wysyłka e-maili zawierające ostatnio kliknięte przez kontakt produkty
 • Wysyłka e-maili zawierających inteligentne rekomendacje AI
 • E-maile cykliczne
 • E-maile urodzinowe
 • E-maile z kuponami rabatowymi
 • Możliwość zarządzania kampanią mailową z poziomu Kalendarza
 • Testy A/B e-maili wraz z analityką
 • Automatyczne wysyłanie e-mail - jako odpowiedź na zdefiniowaną wcześniej aktywność kontaktu (autoresponder)
 • Lead nurturing - automatyczny cykl e-maili, wysyłanych w celu edukacji klientów
 • Kampanie drip marketing
 • Ankiety i kwestionariusze wraz z raportowaniem

Personalizacja wiadomości

 • E-maile z personalizowaną ofertą eCommerce
 • E-maile zawierające indywidualnie wygenerowane rekomendacje AI
 • E-maile zawierające ostatnio oglądane produkty
 • E-maile zawierające produkty z porzuconego koszyka
 • E-maile zawierające produkty do samodzielnego wyboru w galerii produktów
 • E-maile z dopasowaną ofertą statyczną
 • E-maile dynamiczne z indywidualnie dopasowaną treścią
 • E-maile zawierające spersonalizowane banery
 • E-maile zawierające treści z kanału RSS
 • Cykliczne e-maile zawierające treści ze źródła XML
 • Cykliczne e-maile na podstawie daty zapisanej jako szczegół na karcie kontaktu np. urodziny dziecka
 • Personalizacja na podstawie danych demograficznych
 • Personalizacja na podstawie danych transakcyjnych z wykresów RFM
 • Personalizacja na podstawie danych uzyskanych z Live Chat
 • Personalizacja za pomocą wyrażeń warunkowych
 • Personalizacja tematu oraz treści wiadomości

Analityka wysłanych wiadomości

 • Raporty otwarć oraz kliknięć w e-mailingi
 • Szczegółowa analiza linków klikniętych w wysłanych e-mailach
 • Godzinowa analiza otwarć, kliknięć oraz ogólnego zaangażowania kontaktów w wysłane e-maile
 • Wykrywanie twardych i miękkich zwrotek
 • Rejestrowanie zgłoszeń spamu
 • Analiza najpopularniejszych domen wysłanych e-maili
 • Analiza najczęściej używanych urządzeń
 • Analityka najpopularniejszych systemów operacyjnych
 • Analityka najpopularniejszych przeglądarek internetowych
 • Definiowanie najlepszego czasu wysyłki wiadomości e-mail do indywidualnego kontaktu
 • Eksport danych z analityki e-maili
 • Możliwość otrzymywania automatycznych raportów po przeprowadzonej wysyłce e-maili
 • Analiza transakcji dokonanych przez kontakty po wysłanych e-mailach
 • Raporty zaangażowania na stronie WWW po wysyłce e-maili
 • Analiza zachowania przed i po wysyłce
 • Zbiorczy panel analityczny wszystkich wysyłanych e-maili
 • Segmentacja wysłanych e-maili ze względu na największy OR i CTR
 • Monitoring dostarczalności e-maili
 • Śledzenie korespondencji z klientami prowadzonej z własnych kont pocztowych

Dedykowane rozwiązania

 • Dedykowany adres IP e-maili
 • Zarządzanie reputacją serwerów
 • Możliwość posiadana własnego serwera z utrzymaniem

Dashboard E-mail Marketingu

 • Analityka wiadomości
 • Zaangażowanie w wysyłane wiadomości
 • Analityka powodów wypisu z bazy danych kontaktów
 • Aktywność kontaktów - analityka godzinowa
 • Reputacja domeny wysyłkowej
 • Konfiguracja domeny wysyłkowej
 • Domeny w bazie kontaktów
 • Top 5 wiadomości z najwyższym OR
 • Top 5 wiadomości z najwyższym CTR

Mobile Marketing

Mobile Marketing Automation (APPmanago)

 • Automatyzacja komunikacji z użytkownikiem aplikacji mobilnej
 • Powiadomienia push w formie in-app
 • Kreator powiadomień inApp
  - tworzenie powiadomień tekstowych i graficznych
  - pełna edycja graficzna i tekstowa powiadomień
  - możliwość przesłania dodatkowego payloadu
  - możliwość wyboru akcji przycisków (zamknij inApp, deep link, skopiowanie kodu vouchera lub akcja własna)
 • Dostęp do ogólnej galerii
 • Powiadomienia push typu URL (linkujące do strony URL)
 • Powiadomienia push w formie dialogu (jako formularz tak / nie)
 • Powiadomienia push w formie tekstowej
 • Personalizacja wysyłanych powiadomień push
 • Powiadomienia push w momencie dodania użytkownika do dynamicznego segmentu
 • Planowanie daty wystosowania powiadomienia (dzień / miesiąc / rok oraz godzina)
 • Analiza efektywności i wpływu powiadomienia push na dalsze działania użytkowników
 • Testy A/B powiadomień push
  - możliwość podzielenia wysyłki na dwie grupy w celu porównania ich efektywności
 • Analityka ruchu wewnątrz aplikacji mobilnej
 • Automatyzacja działań marketingowych w obrębie aplikacji mobilnej
 • Dynamiczna segmentacja użytkowników aplikacji
 • Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników mobilnej aplikacji
 • Integracja z kontem do wysyłania powiadomień push Google Cloud Messaging (GCM)
 • Integracja z kontem do wysyłania powiadomień push Apple Push Notification Service (APNS)
 • Pełna integracja z SALESmanago Marketing Automation

Mobile marketing

 • Nowe kanały komunikacyjne, jak Viber i WhatsApp
 • Tworzenie szablonów wiadomości tekstowych
 • Wysyłka wiadomości tekstowych do kontaktów zdefiniowanych na podstawie:
  - grup
  - segmentów
  - wielowariantowego filtrowania kontaktów
 • Wysyłka urodzinowych wiadomości tekstowych
 • Automatyczne wysyłanie SMS - jako odpowiedź na zdefiniowaną wcześniej aktywność kontaktu
 • Wysyłanie SMS do kontaktów z segmentu RFM Marketing Automation
 • Analityka wysłanych wiadomości tekstowych
 • Możliwość skracania linków poprzez wbudowany system do ich skracania

Aplikacja mobilna SALESmanago

 • Aplikacja Mobilna SALESmanago Android
 • Aplikacja Mobilna SALESmanago IOS
 • Łatwy dostęp do najistotniejszych danych o Twoich procesach marketingowych
 • Możliwość przechodzenia z głównego panelu do zakładek
  - start
  - potencjalni klienci
  - klienci
  - partnerzy
  - wizyty B2B
  - social events
 • Zakładka Start pozwala na
  - sprawdzenie ogólnej liczby kontaktów w bazie
  - sprawdzenie liczby kontaktów monitorowanych w systemie
  - dostęp do ilości aktywnych kontaktów
  - dostęp do ilości wysłanych wiadomości e-mail z ostatnich 30 dni
  - wyszukiwanie kontaktu w systemie i dostęp do karty kontaktu
 • Możliwość segmentacji kontaktów z głównego panelu
  - segmentacja kontaktów w czasie
  - segmentacja na podstawie zaangażowania kontaktów
  - zaawansowaną segmentację aktywnych kontaktów w czasie
 • Zakładka Social Events pozwala na
  - wyświetlanie zdarzeń społecznościowych kontaktów
  - monitorowanie komentarzy
  - monitorowanie widżetu wyślij wiadomość (przez Messenger)
 • Dostęp do karty kontaktu
  - możliwość sprawdzenia zadań, przepisanych odnośnie kontaktu
  - możliwość dodawania i usuwania tagów na karcie kontaktu
  - możliwość dodawania i usuwania notatek
  - możliwość dodawania i usuwania zadań
  - możliwość przypisywania kontaktu do danego etapy w lejku
 • Panel CRM w aplikacji mobilnej
  - szybki dostęp do liczby Twoich kontaktów
  - możliwość sprawdzenia nowo dodanych kontaktów
  - dostęp do informacji o monitorowanych kontaktach
  - informacja o aktywnych kontaktach
  - pozyskania informacji o liczbie kontaktów w określonym przedziale czasowym
  - szybki dostęp do listy gotowych do zakupu kontaktów
  - możliwość sprawdzenia listy zadań do wykonania wraz z informacją o dacie ich utworzenia
 • Panel Email Marketing w aplikacji mobilnej
  - pozwala na bieżącą analitykę otwarć oraz kliknięć wiadomości
  - przedstawia dane o stosunku wiadomości otwartych do klikniętych (CTOR)
  - umożliwia podgląd liczby wysłanych wiadomości
  - przedstawia analitykę w wybranym przedziale czasowym
  - szczegółowa analityka wysłanych wiadomości utworzenia
 • Ułatwienie pracy handlowców poprzez możliwość natychmiastowej reakcji na zachowanie aktywnych kontaktów
 • Możliwość zarządzania kontaktami znajdującymi się w grupie klientów, potencjalnych klientów oraz partnerów

Website Marketing

Personalizacja treści na stronie

 • Intuicyjny kreator do tworzenia personalizowanych bloków tekstowych i graficznych
 • Modyfikacja strony pod kątem odwiedzającego
 • Bloki produktowe (rekomendacje eCommerce)
 • Personalizacja bloków tekstowych i graficznych (personalizowanie banery)
 • Personalizacja treści przy użyciu własnych elementów graficznych
 • Personalizacja treści danymi zaciąganymi z kanału XML
 • Personalizacja treści przy użyciu kuponów rabatowych
 • Inteligentna rekomendacja produktów na stronie za pomocą:
  - ramek rekomendacji
  - pop-upów
 • Warunki dopasowania treści na stronie WWW:
  - segment lub grupa, do których należy kontakt
  - etap sprzedażowy, na którym znajduje się kontakt
  - bieżący profil behawioralny kontaktu
  - historyczny profil behawioralny kontaktu
  - profil transakcyjny kontaktu
  - mieszany profil behawioralno - transakcyjny kontaktu
 • Personalizacja dla kontaktów zalogowanych lub niezalogowanych na stronie WWW
 • Testy A/B/X personalizowanych banerów wraz z analityką
 • Analityka wyświetleń i kliknięć w personalizowanie elementy
 • Analiza transakcji dokonanych przez kontakty po kliknięciu w personalizowane elementy
 • Kreator: widżet Social Proof
  - możliwość stworzenia widżetu pokazującego stopień zainteresowania innych odwiedzających każdym pojedynczym produktem na podstawie:
  - liczby osób oglądających dany produkt
  - liczby osób, które dodały dany produkt do koszyka
  - liczby osób, które właśnie zakupiły dany produkt
  - możliwość wyświetlania widżetów tylko na stronach produktowych

Pozyskiwanie nowych kontaktów i konwersja anonimowych kontaktów

 • Tworzenie formularzy w kreatorze drag & drop
 • Tworzenie formularzy w kreatorze html
 • Import własnych szablonów formularzy
 • Kreator drag & drop landing page (stron docelowych)
 • Kreator formularzy kontaktowych pop-up Express:
  - dostęp do gotowych szablonów formularzy
  - możliwość dopasowania kolorów w ustawieniach formularza
  - ustawienie e-maila potwierdzającego subskrypcję z poziomu kreatora
  - automatyczna segmentacja kontaktów po wypełnieniu formularza
  - możliwość wyświetlania exit pop upu
  - możliwość dodania dowolnej ilości zgód do formularza
 • Responsywne landing page
 • Formularze kontaktowe
 • ożliwość dodania formularzy kontaktowych na Facebook
 • Formularze pobrań materiałów
 • Automatyczne uzupełnianie formularzy pobrań materiałów dla kontaktów monitorowanych
 • Formularze pobrań kodów rabatowych
 • Formularze zapisu na wydarzenie i zarządzanie procesem rejestracji
 • Wyświetlanie formularzy progresywnych w zależności od informacji, które posiadamy o kontakcie
 • Pozyskiwanie danych za pomocą formularzy wyświetlonych podczas rozmowy przez Live Chat
 • Kreator iframe Formularz Ekspres:
  - dostęp do gotowych szablonów formularzy
  - możliwość dodawania pól, dopasowania kolorów,
  - ustawienie podziękowania, e-maila potwierdzającego z poziomu kreatora
  - segmentacja kontaktów po zapisie oraz po potwierdzeniu zapisu
  - generowanie responsywnego kodu do źródła strony
  - automatyczne dopasowanie formularza do parametrów strony internetowej
  - możliwość dodania dowolnej ilości zgód do formularza
 • Możliwość ustawienia formularza jako sidebar
  - z dowolnej strony ekranu
  - z opcją domyślnie rozwiniętego
  - wyświetlany tylko anonimowym kontaktom
  - wyświetlany dla anonimowych i zidentyfikowanych kontaktów
  - wyświetlany dla kontaktów, które wygenerowały określoną liczbę wizyt lub odsłon strony
  - możliwość dodania dowolnej ilości zgód do formularza
 • Możliwość ustawienia formularza jako pop-up
  - wyświetlany z opóźnieniem czasowym
  - wyświetlany w zdefiniowanym odstępie czasowym
  - wyświetlany w momencie zamykania strony WWW przez kontakt
  - wyświetlany tylko anonimowym kontaktom
  - wyświetlany dla anonimowych i zidentyfikowanych kontaktów
  - wyświetlany dla kontaktów, które wygenerowały określoną liczbę wizyt lub odsłon strony
  - wyświetlany na zdefiniowanych stronach WWW
  - prosta implementacja dodawania pop-upu na stronę
  - definiowanie szerokości okna przeglądarki, gdzie będzie wyświetlany pop-up
 • Tworzenie i personalizowanie e-maili wysyłanych do kontaktów pozyskanych przez formularz
 • Analityka pozyskiwania kontaktów przez formularze
 • Testy A/B/X formularzy kontaktowych wraz z analityką
 • Testy A/B/X landing pages wraz z analityką
 • Pozyskiwanie adresu e-mail użytkowników aplikacji mobilnej
 • Powiadomienia Web push i Rich Web Push wraz z analityką:
  - możliwość tworzenia spersonalizowanego formularza zgody na otrzymywanie powiadomień
  - możliwość tworzenia jednego formularza zgody na powiadomienia web push i rich web push
  - możliwość tworzenia i wysyłania powiadomień do kontaktów anonimowych
  - możliwość tworzenia i wysyłania powiadomień do kontaktów zidentyfikowanych
  - możliwość segmentacji zidentyfikowanych kontaktów, które wyraziły zgodę na wyświetlanie powiadomień
  - analityka wyświetleń i kliknięć w formularz zgody
  - analityka liczby odbiorców, liczby wyświetleń oraz liczby kliknięć powiadomień web push
  - dostęp do listy zidentyfikowanych kontaktów, którzy kliknęli w powiadomienie
  - natywne formularze zgody web push
  - dodanie przycisków do powiadomień Web Push i Rich Push

Web push i Rich Web Push

 • Powiadomienia Web push i Rich Web Push wraz z analityką:
  - możliwość tworzenia spersonalizowanego formularza zgody na otrzymywanie powiadomień
  - możliwość tworzenia jednego formularza zgody na powiadomienia web push i rich web push
  - możliwość tworzenia i wysyłania powiadomień do kontaktów anonimowych
  - możliwość tworzenia i wysyłania powiadomień do kontaktów zidentyfikowanych
  - możliwość segmentacji zidentyfikowanych kontaktów, które wyraziły zgodę na wyświetlanie powiadomień
  - analityka wyświetleń i kliknięć w formularz zgody
  - analityka liczby odbiorców, liczby wyświetleń oraz liczby kliknięć powiadomień web push
  - dostęp do listy zidentyfikowanych kontaktów, którzy kliknęli w powiadomienie
  - dynamiczne rekomendacje AI
 • Automatyczna zmiana statusu kontaktu z opt-out na opt-in użytkowników aktywnych
 • Możliwość wysyłania powiadomienia Web Push i Rich Web Push przez Reguły Automatyzacji
 • Możliwość wysyłania powiadomienia Web Push i Rich Web Push przez Workflow
 • możliwość wysyłania powiadomienia Web Push i Rich Web Push z RFM Marketing Automation
 • Możliwość wysyłania dynamicznego powiadomienia Web Push i Rich Web Push z Reguł Automatyzacji

Live Chat

 • Tworzenie czatu:
  - możliwość ustawienia domyślnego konsultanta
  - możliwość ustawienia kolorów okna i fontów dla wszystkich wyświetlanych okien czatu
  - możliwość ustawienia powiadomień dźwiękowych
  - możliwość ustawienia stopnia zaokrąglenia krawędzi dla okna czatu
  - możliwość doprecyzowania użytkownika w systemie, który dostanie powiadomienie na temat oczekującej rozmowy
  - ustawienie wyświetlania formularza kontaktowego na początku rozmowy
  - możliwość wyboru wielu pól formularza w prośbie o dane
  - możliwość dodania zgody do formularza
  - możliwość segmentacji kontaktów pozyskanych z czatu
  - możliwość uruchomienia rekomendacji produktowych
  - automatyczne dostosowanie języka czatu do języka przeglądarki (dostępne języki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, holenderski, hiszpański, portugalski, szwedzki, czeski, japoński, węgierski, włoski, litewski, fiński, bułgarski, rumuński, albański)
  - możliwość połączenia Live Chat z Automatic Sales Chat
 • Łatwość dodania czatu na stronę www bez dodatkowych wdrożeń po stronie IT:
  - dodanie czatu na stronę www na podstawie kodu monitorującego
  - możliwość doprecyzowania URL na którym czat zostanie wyświetlony
 • Zarządzanie czatem z panelu konsultanta:
  - możliwość nadania dostępu do czatu nieograniczonej ilości konsultantów
  - osobny widok dla rozmów oczekujących, aktywnych i zakończonych
  - możliwość zmiany statusu konsultanta na niewidoczny
  - możliwość wysyłania grafiki w oknie czatu
  - dostęp do danych o użytkowniku w trakcie prowadzenia rozmowy
  - przechowywanie historii konwersacji z klientami
  - bezpośredni dostęp do galerii produktów z Twojego sklepu
  - możliwość blokowania użytkownika
  - możliwość przekazywania rozmowy do grupy konsultantów lub do konkretnego konsultanta
  - podgląd treści, które pisze klient przed ich wysłaniem
  - dodawanie gotowych odpowiedzi podczas prowadzenia rozmowy
  - znaczniki rozmowy
 • Panel konsultantów:
  - prosty sposób dodawania nowych konsultantów
  - możliwość dodawania oraz edycji ról przypisanych do konsultantów
  - rola obserwator
  - rola super użytkownik
  - rola użytkownik
  - możliwość podglądu rozmów, które zostały przeprowadzone przez konsultanta
  - możliwość łączenia konsultantów w grupy
  - możliwość zarządzania grupami konsultantów
 • Panel przeprowadzonych rozmów:
  - podgląd do wszystkich przeprowadzonych rozmów
  - podgląd oceny każdej przeprowadzonej rozmowy
  - łatwość wyszukiwania przeprowadzonych rozmów
  - możliwość eksportu przeprowadzonych rozmów
 • Pozyskiwanie danych o kontakcie podczas rozmowy na czacie:
  - zbieranie danych za pomocą formularza progresywnego
  - wyświetlanie formularza kontaktowego na początku rozmowy
  - automatyczne przesyłanie informacji o kontakcie do systemu
  - wyświetlanie formularza kontaktowego w momencie, kiedy konsultant nie jest aktywny
  - automatyczna segmentacja kontaktów pozyskanych z Live Chatu
  - dodanie podsumowania rozmowy bezpośrednio na kartę kontaktu
  - aktywacja automatycznych alertów w trakcie prowadzenia rozmowy na czasie
 • Dostęp do profilu klienta z poziomu panelu konsultanta i wyświetlenie danych, które posiadamy o kontakcie:
  - informacje podstawowe jak imię i nazwisko kontaktu
  - informacje kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu
  - informacja o aktywności kontaktu definiowana za pomocą punktów scoringowych
  - informacja o ostatnio wysłanych wiadomościach e-mail do kontaktu
  - możliwość przepisywania zadań do użytkowników z poziomu mini karty kontaktu na czacie
  - podgląd notatek pozostawionych na karcie kontaktu z możliwością dodania nowych informacji w czasie rzeczywistym
  - historia ostatnio oglądanych produktów i możliwość wysłania tych produktów w trakcie rozmowy
  - status: kontakt powrócił i kontynuuje rozmowę
 • Analityka Live Chatu:
  - możliwość wygenerowania statystyk dla konsultantów i utworzonych czatów
  - możliwość ocenienia rozmowy przez klienta po jej zakończeniu
  - podgląd wskaźnika zadowolonych klientów
  - obliczanie średniego czasu podjęcia rozmowy
  - obliczanie średniego czasu odpowiedzi podczas rozmowy
  - obliczanie ilości odrzuconych rozmów
  - statystyki dotyczące pozyskanych leadów w stosunku do okoliczności wyświetlenia formularza
  - lista adresów URL, z których najczęściej są rozpoczynane rozmowy na czacie
  - dostęp do listy kontaktów pozyskanych przez Live Chat

Social Media

Publikacje w Social Media

 • Publikacje postów na Facebooku
  - publikacje postów bezpośrednio z systemu
  - analiza repostów oraz zostawionych komentarzy dla poszczególnych publikacji
  - analiza repostów oraz zostawionych komentarzy w czasie
  - dostępna statystyka zasięgu w czasie
 • Publikacje postów na Twitterze
  - zarządzanie publikacją postów z poziomu systemu
  - analiza ilości polubień oraz repostów
 • Możliwość integracji dowolnej liczby kont na Facebook oraz Twitterze
 • Możliwość planowania publikacji na Facebook oraz Twitterze

Automatic Sales Chat - era sztucznej inteligencji

 • Wsparcie działu obsługi klienta za pomocą Bota na Facebooku
  - integracja z Messengerem na Facebooku
  - możliwość udzielenia automatycznych odpowiedzi na pytania klienta
  - dostosowanie odpowiedzi Bota do zainteresowań/potrzeb klienta
  - automatyczny dobór i wyświetlanie produktów ze sklepu internetowego na podstawie danych z katalogu produktów
 • Tworzenie dowolnej ilości scenariuszy działania Bota
 • Używanie elementów eCommerce
  - minimalna cena
  - maksymalna cena
  - kategoria produktu
  - nazwa produktu
  - opis produktu
  - kolor produktu
  - wyświetlanie produktów
  - rozgałęzienie produktów
 • Możliwość przeprowadzenia testu scenariusza działania Bota
 • Możliwość stworzenia scenariuszy rozmów w różnych językach

Integracja z Facebook Ads

 • Rozszerzenie procesów automatyzacji oraz komunikacji z kontaktami dzięki połączeniu SALESmanago z Facebook Ads:
  - tworzenie procesu automatyzacji związanego z wyświetleniem konkretnego postu do zdefiniowanej grupy kontaktów
  - tworzenie procesu automatyzacji związanego z wyświetleniem reklamy do zdefiniowanej grupy odbiorców
  - tworzenie procesu automatyzacji mającego na celu zwiększenie konwersji na promowanej stronie WWW
 • Automatyzacja Facebook Custom Audience
 • Prosty kreator Custom Audience
 • Dodawanie i / lub usuwanie kontaktów do Custom Audience na podstawie:
  - grup
  - segmentów
  - wielowariantowego filtrowania kontaktów
 • Automatyczne dodawanie i / lub usuwanie kontaktów do Custom Audience na podstawie:
  - odwiedzanych podstron
  - przypisanych tagów
  - etapu w lejku sprzedażowym
  - reakcji na otrzymaną wiadomość
  - danych transakcyjnych
  - danych behawioralnych
  - zdarzeń zewnętrznych np. konieczny kontakt przez call center
 • Targetowanie kampanii na Facebooku na podstawie stworzonych grup Custom Audience w systemie
 • Integracja z kontem reklamowym posiadanym na Facebooku
 • Kreator do tworzenia i targetowania kampanii na Facebooku
 • Kampanie Facebook - promocja postów
  - wybór Fanpage'a do celów promocyjnych
  - wybór konta reklamowego do promocji
  - ustawienie budżetu reklamowego
  - zaawansowane definiowanie czasu wyświetlania reklam
  - szybki wybór postów do promocji zaciągniętych automatycznie z fanpage'a
 • Kampanie Facebook - skieruj klientów na witrynę
  - określenie adresu URL do promocji
  - wybór konta reklamowego do promocji
  - wybór pixela Facebook
  - ustawienie budżetu reklamowego
  - zaawansowane definiowanie czasu wyświetlania reklam
  - łatwe tworzenie reklamy
  - podgląd stworzonej reklamy
 • Kampanie Facebook - zwiększ liczbę konwersji
  - określenie adresu URL do promocji
  - wybór konta reklamowego do promocji
  - wybór pixela Facebook
  - wybór zdarzenia konwersji
  - ustawienie budżetu reklamowego
  - zaawansowane definiowanie czasu wyświetlania reklam
  - łatwe tworzenie reklamy
  - podgląd stworzonej reklamy
 • Kampanie Facebook - promuj katalog produktów
  - możliwość promowania produktów ze sklepu internetowego
  - wybór konta reklamowego do promocji
  - wybór konta biznesowego umożliwiającego wyświetlanie produktów ze sklepu
  - ustawienie budżetu reklamowego
  - możliwość połączenia kampanii na Facebook z katalogiem produktów
  - możliwość wyświetlania tylko jednego produktu albo kilku zdjęć produktów na zasadzie karuzeli
  - definiowanie zestawu produktów
  - definiowanie opisu produktu, który zostanie wyświetlony
  - możliwość dodania przycisku wezwania do działania: pobierz, więcej informacji, otwórz link, kup teraz, zarejestruj się
  - podgląd stworzonej reklamy
 • Analityka kontaktów przekazanych do Custom Audiences
 • Analityka z przeprowadzonych kampanii Facebook

Pozyskiwanie kontaktów z Facebooka

 • Tworzenie aplikacji do pozyskiwania kontaktów z Facebooka
 • Umieszczanie formularzy kontaktowych na Facebooku
 • Integracja z zewnętrznymi programami do targetowania reklam typu lead ads i automatyczne przesyłanie nowo pozyskanych kontaktów
 • Automatyczna zmiana statusu opt-out na opt-in kontaktu aktywnego w Social Media, ale nie zapisanego do wysyłek

Ad Remarketing
 • Anonimowe Marketing Automation w kanale RTB
 • Integracja z sieciami reklamowymi RTB
 • Personalizacja w kanale RTB

Procesy Marketing Automation

Procesy automatyzacji

 • Rozbudowany panel reguł automatyzacji
 • Łatwe zarządzanie regułami z poziomu listy reguł automatyzacji
 • Wykonywanie zbiorowych akcji dla grup reguł z poziomu listy reguł automatyzacji
 • Zaawansowane wyszukiwanie reguł na liście reguł automatyzacji
 • Łatwe zarządzanie regułami automatyzacji za pomocą opisu każdej reguły
 • Definiowanie wieloetapowych procesów automatyzacji działających w czasie rzeczywistym
 • Definiowanie zdarzeń aktywujących regułę w czasie rzeczywistym
 • Definiowanie warunków koniecznych do spełnienia przez kontakt w celu wykonania reguły
 • Definiowanie rozbudowanych akcji uwzględniających scenariusze spełnienia bądź niespełnienia założonych w regule warunków (akcja jeśli tak / jeśli nie)
 • Automatyzacja dla zdarzeń, które nie zostały spełnione przez kontakt
 • Automatyzacja oparta o dane behawioralne
 • Automatyzacja oparta o dane transakcyjne
 • Automatyzacja oparta o przynależność do segmentu w panelu RFM Marketing Automation
 • Automatyzacja oparta o segmenty kontaktów
 • Automatyzacja oparta o dane pozyskane podczas rozmowy z konsultantem na komunikatorze Live Chat
 • Automatyczne alerty do użytkowników
 • Testy A/B/X
 • Rodzaje zdarzeń aktywujących reguły automatyzacji:
  - kontakt odwiedził adres URL
  - kontakt wszedł z frazy
  - kontakt wszedł ze źródła
  - kontakt wszedł w strefę beacona
  - kontakt kliknął link w e-mailu
  - kontakt otworzył e-mail
  - kontakt otworzył dowolny e-mail
  - otrzymano e-mail od kontaktu
  - wysłano e-mail przez proxy
  - SMS został dostarczony
  - kontakt odpowiedział na SMS
  - przypisano tag do kontaktu
  - scoring tagu osiągnął
  - scoring kontaktu osiągnął
  - scoring kontaktu przekroczył
  - kontakt osiągnął scoring na etapie kampanii
  - kontakt potwierdził subskrypcję
  - kontakt zrezygnował z subskrypcji
  - kontakt został dodany do systemu
  - kontakt został ponownie dodany do systemu
  - kontakt został dodany do etapu w kampanii
  - nowy szczegół kontaktu
  - zmodyfikowano szczegół kontaktu
  - zrealizowano zadanie
  - kontakt uzupełnił pole kod pocztowy
  - kontakt ma nowego właściciela/współwłaściciela
  - wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne
  - zmodyfikowano zdarzenie zewnętrzne
  - wystąpiło zdarzenie na portalu społecznościowym
  - kontakt zmienił status w raporcie RFM
  - dodano notatkę do kontaktu
  - wysłano e-mail urodzinowy
  - kontakt kliknął w baner
  - kontakt kliknął w baner z danej grupy
  - zgoda przypisana do kontaktu
 • Rodzaje warunków używanych w regułach automatyzacji:
  - kontakt odwiedził adres URL
  - kontakt wszedł z frazy
  - kontakt wszedł ze źródła
  - kontakt kliknął link w e-mailu
  - kontakt otworzył e-mail
  - otrzymano e-mail od kontaktu
  - kontakt otrzymał określoną ilość e-maili
  - kontakt otworzył e-mail wysłany przez proxy
  - SMS został dostarczony
  - kontakt odpowiedział na SMS
  - kontakt posiada tag
  - scoring kontaktu osiągnął
  - scoring kontaktu przekroczył
  - scoring tagu osiągnął
  - kontakt osiągnął scoring na etapie kampanii
  - kontakt jest na etapie kampanii
  - kontakt zrezygnował z subskrypcji
  - kontakt posiada szczegół
  - kontakt ma właściciela/współwłaściciela
  - stan kontaktu
  - główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników
  - kontakt posiada notatkę
  - wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne
  - kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie (APPmanago)
  - wystąpiło nowe zdarzenie na portalu społecznościowym
  - wysyłka przez Paczkomaty
  - kontakt jest w segmencie RFM
  - data ze szczegółu
  - kontakt posiada zgodę
  - kontakt odwiedził stronę www
  - predykcja wystąpienia churnu
  - predykcja wystąpienia zakupu
 • Rodzaje akcji możliwych do wykonania:
  - wyślij e-mail do kontaktu
  - wyślij alert do użytkownika
  - wyślij wiadomość SMS do kontaktu
  - wyślij dynamiczny Web Push
  - wyślij powiadomienie Web Push
  - wyślij powiadomienie PUSH do kontaktu (APPmanago)
  - dodaj tag do kontaktu
  - usuń tag od kontaktu
  - dodaj scoring do tagu
  - dodaj scoring do kontaktu
  - zapisz kontakt do wysyłek (opt-in)
  - wypisz kontakt z wysyłek (opt-out)
  - ustaw scoring
  - dodaj kontakt na etap w lejku
  - usuń kontakt z kampanii
  - zmień stan kontaktu
  - dodaj notatkę
  - dodaj zadanie dla użytkownika
  - dodaj/zmień szczegół kontaktu
  - ustaw nowego właściciela/współwłaściciela
  - dodaj/usuń kontakt w grupie Custom Audiences
  - wykryj płeć
  - losuj nowego właściciela z grupy użytkowników
  - generuj kupon dla kontaktu
  - uruchom inną regułę automatyzacji
  - wyświetl baner
  - wyślij do Zapier
  - wyślij e-mail po porzuconym koszyku
  - wyślij e-mail z ostatnio oglądanymi produktami
  - wyślij informacje na temat uruchomionej reguły
  - wyślij email dynamiczny wykorzystując scenariusz
  - wyślij e-mail z rekomendacją produktową
  - uruchom regułę Webiste Automation
 • Analityka aktywności reguł automatyzacji
 • Analityka automatycznych e-maili
 • Analityka automatycznych SMS'ów
 • Analityka automatycznych VMS'ów
 • Analiza danych transakcyjnych w oparciu o zdarzenia zewnętrzne
 • Moduł RFM Marketing Automation:
  - zaawansowana analiza danych transakcyjnych klientów
  - segmentacja wg czasu od ostatniego zakupu klienta
  - segmentacja wg częstotliwości zakupów
  - segmentacja wg wpływów pieniężnych
  - automatyczne zestawienie danych o klientach i przedstawienie informacji odnośnie ilości kontaktów na poszczególnych macierzach
  - macierz zestawienia czasu od ostatniego zakupu do częstotliwości
  - macierz zestawienia częstotliwości do wartości
  - macierz zestawienia czasu od ostatniego zakupu do wartości
  - możliwość podglądu listy kontaktów na poszczególnych macierzach
  - analityka zakupowa w określonym zakresie czasowym
 • Dostępne akcje do uruchomienia w macierzach RFM Marketing Automation:
  - wyślij e-mail
  - dodaj tag
  - uruchom regułę
  - dodaj kontakty do etapu w lejku
  - usuń kontakty z kampanii
  - wyślij SMS
  - dodaj do grupy Custom Audience
  - wyślij powiadomienie Web Push
 • Analiza danych transakcyjnych w oparciu o informacje zaciągane z kanału XML
 • Rozbudowany kreator Workflow
  - stworzenie i zarządzanie całą kampanią za pomocą jednego panelu Workflow
  - tworzenie procesów automatyzacji w celu przekształcenia nowych kontaktów w klientów
  - dostęp do analityki ilości kontaktów na poszczególnych etapach kampanii
  - analityka przepływu kontaktów pomiędzy etapami kampanii w czasie
  - możliwość przeprowadzenia testów A/B/X zdarzeń, warunków i akcji
  - ustawienia priorytetów ścieżek, po których porusza się kontakt
  - ustawianie alternatywnych ścieżek
  - testowanie poprawności ustawień Workflow
  - możliwość tworzenia dowolnej liczby szkiców
  - analityka Workflow
  - ułatwione projektowanie kampanii i przejrzystość- nowy sposób łączenia elementów i siatka
  - dowolna ilość szkiców
 • Rodzaje zdarzeń aktywujących kampanie Workflow:
  - kontakt został dodany do systemu
  - kontakt kliknął w baner
  - kontakt kliknął link w e-mailu
  - kontakt otworzył e-mail
  - kontakt został dodany do etapu w kampanii
  - kontakt został ponownie dodany do systemu
  - scoring kontaktu osiągnął
  - scoring kontaktu przekroczył
  - kontakt zmienił status w raporcie RFM
  - kontakt odwiedził URL
  - przypisano tag do kontaktu
  - nowy szczegół kontaktu
  - zmodyfikowano szczegół kontaktu
  - zmodyfikowano zdarzenie zewnętrzne
  - dodano notatkę do kontaktu
  - kontakt ma nowego właściciela/współwłaściciela
  - kontakt potwierdził subskrypcję
  - kontakt zrezygnował z subskrypcji
  - wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne
 • Rodzaje warunków dostępnych w Workflow:
  - kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie (APPmanago)
  - kontakt jest na etapie kampanii
  - kontakt otworzył e-mail
  - kontakt kliknął link w mailu
  - kontakt posiada tag
  - kontakt posiada szczegół
  - wystąpiło nowe zdarzenie zewnętrzne
  - główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników
  - kontakt ma właściciela/współwłaściciela
  - kontakt jest w segmencie RFM
  - kontakt zrezygnował z subskrypcji
  - kontakt otrzymał określoną ilość e-maili
  - scoring kontaktu osiągnął
  - scoring kontaktu przekroczył
  - kontakt posiada notatkę
  - scoring tagu jest większy, bądź równy
  - kontakt odwiedził stronę www
 • Rodzaje akcji możliwych do uruchomienia w kreatorze Workflow:
  - dodaj/zmień szczegół kontaktu
  - dodaj notatkę
  - ustaw nowego właściciela/współwłaściciela
  - dodaj tag do kontaktu
  - dodaj zadanie dla użytkownika
  - dodaj kontakt na etap w lejku
  - usuń kontakt z kampanii
  - usuń tag od kontaktu
  - wyświetl baner
  - losuj nowego właściciela z grupy użytkowników
  - generuj kupon dla kontaktu
  - wyślij alert do użytkownika
  - wyślij e-mail do kontaktu
  - wyślij wiadomość SMS do kontaktu
  - zapisz kontakt do wysyłek (opt-in)
  - wypisz kontakt z wysyłek (opt-out)
  - ustaw scoring
  - dodaj scoring do kontaktu
  - dodaj scoring do tagu
  - wyślij powiadomienie Web Push
  - uruchom regułę automatyzacji
 • Kreator Website Automation
  - zaawansowany mechanizm pozwalający na personalizację treści na stronie dla klientów anonimowych i monitorowanych
  - możliwość personalizacji elementów takich jak:
  - wyświetlanie pop-upu
  - wyświetlanie okna chatu wraz z dedykowaną treścią
  - wyświetlanie ikonu chatu wraz z dedykowana treścią
  - wyświetlanie formularza zgody web push
  - wyświetlanie dowolnego skryptu
  - zaawansowana analityka wyświetlanych elementów na stronie

Zarządzanie kampaniami i lejki sprzedażowe

 • Tworzenie lejków sprzedażowych
 • Tworzenie kampanii sprzedażowych i marketingowych
 • Automatyzacja przepływu kontaktów pomiędzy etapami w kampanii sprzedażowej
 • Automatyzacja procesów sprzedaży i rekomendacji nowych produktów
 • Analiza potencjalnej wartości poszczególnych etapów lejków i kampanii
 • Analiza ogólnego scoringu kontaktu na poszczególnych etapach lejków i kampanii
 • Analityka przepływu leadów przez lejki i kampanię
 • Analiza kanałów komunikacji marketingowej dla kontaktów znajdujących się w kampanii i lejku
 • Analiza źródeł pozyskania leadów
 • Zarządzanie sprzedażą w panelu Zarządzaj Leadami:
  - możliwość połączenia działań online z konwersją w kanalie offline
  - dostęp do karty kontaktu bezpośrednio z lejka sprzedażowego
  - możliwość przeniesienia kontaktów pomiędzy etapami za pomocą metody Drag&Drop
  - zarządzanie kontaktami przypisanymi per użytkownika

Next best offer oraz marketing predyktywny

 • Rekomendowanie produktów podobnych
 • Rekomendowanie produktów komplementarnych (cross-selling)
 • Rekomendowanie produktów droższych (up-selling)
 • Rekomendowanie produktów z długiego ogona (the long tail)
 • Rekomendowanie produktów i treści najpopularniejszych na stronie
 • Rekomendowanie najpopularniejszych produktów z danej kategorii
 • Rekomendowanie produktów dopasowanych do zainteresowania kontaktu
 • Rekomendowanie produktów dopasowanych do historii aktywności kontaktu
 • Rekomendacja produktów przecenionych, które wcześniej były oglądane przez kontakt
 • Rekomendacje oparte na produktach klikanych
 • Rekomendacje oparte na produktach oglądanych
 • Rekomendacje zwiększające wskaźnik konwersji
 • Rekomendacje zwiększające średnią wartość koszyka

Machine Learning & Artificial Intelligence Marketing

 • Rekomendowanie spersonalizowanych produktów w oparciu o samouczące się mechanizmy:
  - analizę koszykową kontaktu
  - analizę behawioralną kontaktu
 • Dostęp do panelu analitycznego rekomendacji AI:
  - pokrycie bazy rekomendacjami dla poszczególnych typów rekomendacji
  - wykresy powiązań pomiędzy kategoriami oraz pomiędzy produktami
  - stosunek rekomendowanych produktów do wszystkich produktów w bazie w dziesięciu najpopularniejszych kategoriach
  - możliwość wytypowania rekomendacji na podstawie wybranego produktu
  - możliwość wytypowania rekomendacji na podstawie wybranej kategorii
 • Rekomendacje produktów dostępne indywidualnie na karcie kontaktu
 • Możliwość wysyłki wiadomości zawierających rekomendacje AI Marketing
 • Możliwość wykorzystania ramek produktowych z rekomendacjami AI na stronie www

Analityka marketingowa

 • Analityka pozyskiwania kontaktów (lead generation)
 • Analiza cyklu życia leada
 • Analityka efektywności kampanii (analityka kampanii)
 • Analityka marketing mix na etapach sprzedażowych
 • Analityka przepływu kontaktów (lead routing)
 • Analityka zarządzania klientami
 • Analityka Conversion Touchpoints
 • Analityka konwersji i ścieżek konwersji
 • Analityka atrybucji konwersji
 • Analityka transakcji i zachowania zakupowego
 • Analityka transakcji Google Analytics
 • Analityka transakcji eCommerce
 • Analityka skuteczności reguł automatyzacji
 • Analityka sprzedaży generowanej przez konsultantów podczas rozmowy przez komunikator Live Chat
 • Analityka aktualnej bazy kontaktów
 • Analiza migracji klientów
 • Analityka efektywności kanałów komunikacji z klientem (analityka workflow)

Rodzaje kampanii marketing automation

Pozyskiwanie klienta

 • Konwersja anonimowych wizyt:
  - aplikacje Facebook - integracja i pozyskiwanie danych osób, które dołączyły do aplikacji do bazy w SALESmanago
  - retargeting dla anonimowych użytkowników na Facebooku
  - kampania edukacyjna na temat oferty dla nowych klientów na Facebooku
  - sidebar z ofertą zapisu na newsletter w zamian za rabat
  - pop-up w nowym i funkcjonalnym kreatorze Ekspres
  - pop-up z ofertą zapisu na newsletter w zamian za rabat
  - pop-up dynamiczny, zachęcający do bycia na bieżąco z produktami z oglądanej kategorii
  - alert cenowy - zapis na powiadomienie, kiedy cena produktu spadnie poniżej X
  - livechat - możliwość kontaktu z konsultantem na czacie
  - personalizowane oferty w treściach dynamicznych dla nowych klientów
  - retargeting klientów anonimowych w sieciach RTB w oparciu o historię wizyt
 • Nawiązanie relacji z nowymi klientami:
  - e-mail powitalny
  - lead nurturing - cykl wiadomości edukacyjnych
  - kampania edukacyjna na temat oferty dla nowych klientów na Facebooku
  - personalizowane oferty w treściach dynamicznych dla nowych klientów
  - ad remarketing - kampania display z najważniejszymi informacjami o firmie i ofercie (element lead nurturingu)
  - pop-up umożliwiający oglądnięcie filmiku na YouTube i umówienie webinaru przez Calendly
 • Personalizowana komunikacja masowa:
  - mailingi produktowe z dynamicznymi banerami dopasowanymi do zainteresowań klienta
  - dynamiczne mailingi produktowe, bazujące na historii wizyt klienta
  - dynamiczne mailingi produktowe, bazujące na zainteresowaniach innych klientów w ostatnim czasie
  - personalizowane SMSy z informacjami o promocjach w interesujących klienta kategoriach
  - Facebook custom audiences - dodanie klienta do grupy kontaktów zainteresowanych podobnymi produktami
  - ad remarketing - uruchomienie kampanii dla klientów, którzy dokonali zakupu na stronie (w zależności od kategorii produktu)
 • Konwersja anonimowych wizyt przez Live Chat:
  - możliwość wyświetlania formularza progresywnego przed rozpoczęciem konwersacji
  - automatyczne przekazywanie danych z formularza do systemu
  - możliwość wyświetlania formularza kontaktowego, jeżeli konsultant nie jest aktualnie zalogowany do czatu
  - automatyczne otagowanie kontaktów pozyskanych z czatu
  - analiza czatu jako źródła pozyskiwania kontaktów w panelach analitycznych systemu

Klient aktywny

 • Personalizacja oferty on-line:
  - dynamiczne rekomendacje produktowe - na stronie produktu - podobne z kategorii
  - dynamiczne rekomendacje produktowe - na stronie produktu - polecane w zestawie do przeglądanego produktu
  - dynamiczne rekomendacje produktowe - na stronie kategorii - prezentowanie pierwszych wyświetlanych produktów na podstawie historii wcześniejszych wizyt/zakupów
  - dynamiczne banery - główny baner - personalizacja promocji na kategorie, którymi interesował się klient
  - dynamiczne banery - banery boczne - prezentowanie oferty promocyjnej z kategorii, którą interesował się klient
  - ad remarketing - wyświetlanie reklam w oparciu o przeglądane kategorie produktowe
 • Cross-selling:
  - e-mail dynamiczny po transakcji - produkty powiązane z kupionym
  - e-mail dynamiczny po X dniach od zakupu - produkty powiązane z kupionym
  - e-mail dynamiczny po wizycie na stronie www - produkty przeglądane w trakcie wizyty i powiązane
  - Facebook custom audiences - dodanie klienta do grupy kontaktów zainteresowanych podobnymi produktami
  - dynamiczne rekomendacje produktowe - prezentacja produktów powiązanych z kupionym wcześniej
  - pop-up dynamiczny - wyświetlany X czasu po zakupie określonego produktu z rekomendacjami innych produktów
  - ad remarketing - uruchomienie kampanii w sieci reklamowej dla klientów, którzy dokonali zakupu na stronie WWW (w zależności od kategorii produktu)
  - e-mail z indywidualną rekomendacją produktową po dokonanym zakupie w module Machine Learning & AI Marketing
 • Up-Selling:
  - e-mail dynamiczny po wizycie na stronie www - prezentowanie produktów przeglądanych w trakcie wizyty i podobnych, ale droższych
  - e-mail dynamiczny X dni po zakupie - prezentowanie produktów z tej samej kategorii co kupione wcześniej, ale droższych
  - Facebook custom audiences - dodanie klienta do odpowiedniej do kategorii zakupionego produktu grupy reklam i wyświetlanie reklam powiązanych produktów
  - dynamiczne rekomendacje produktowe - inne z tej kategorii/producenta, droższe
  - alert o wizycie klienta VIP zainteresowanego produktami premium - dosprzedaż przez Call Center
  - pop-up dynamiczny - wyświetlany X czasu po zakupie określonego produktu z rekomendacjami dopasowanych produktów
  - ad remarketing - uruchomienie kampanii w sieci reklamowej dla klientów, którzy dokonali zakupu na stronie WWW (w zależności od kategorii produktu)
 • Zwiększanie wartości koszyka zakupowego:
  - SMS z personalizowaną ofertą stworzoną w oparciu o wcześniejsze transakcje klienta
  - dynamiczna ramka rekomendacyjna z sugerowanymi produktami na ekranie koszyka zakupowego
  - pop-up z sugerowanym produktem w zestawie do dodanego do koszyka
 • Ratowanie porzuconych koszyków:
  - e-mail z produktami pozostawionymi w koszyku wysyłany po porzuceniu transakcji
  - e-mail z produktami pozostawionymi w koszyku i dodatkowym rabatem wysyłany po dłuższym czasie
  - SMS z przypomnieniem o możliwości dokończenia transakcji
  - Facebook Custom Audiences - kampania dla niezakończonych transakcji
  - pop-up wyświetlany przy kolejnej wizycie z informacją o produktach pozostawionych w koszyku
  - alert o porzuceniu koszyka o dużej wartości - finalizacja z pomocą Call Center
  - ad remarketing - kampania w sieciach reklamowych, przypominająca o możliwości dokończenia transakcji
 • Budowa lojalności:
  - e-maile urodzinowe
  - program lojalnościowy - cykliczny e-mail informujący o ilości zebranych punktów oraz korzyściach, jakie z niego płyną
  - cykl e-maili edukacyjnych związanych z zakupionym produktem (jak go użytkować, jak serwisować, itd.)
  - oferty lojalnościowe dla klientów VIP - wcześniejsza informacja o promocjach/większe bonusy
  - SMS urodzinowy - rabat z okazji urodzin
  - SMS dla klientów VIP - ekskluzywne promocje
  - banery dynamiczne z informacjami dla klientów o korzyściach z dokonania kolejnych zakupów
  - dynamiczna treść z informacją o potrzebnej ilości punktów do uzyskania dodatkowych korzyści
  - ad remarketing - kampania display z brandingiem sklepu i przypomnieniem o dodatkowych benefitach dla klientów VIP
 • Utrzymanie klienta na stronie WWW:
  - exit pop-up - personalizowany komunikat wyświetlany klientom, którzy spędzili dużo czasu na stronie, w momencie, gdy chcą ją opuścić

Reaktywacja klienta

 • Aktywacja nieaktywnych klientów:
  - e-mail dynamiczny wysyłany po X tygodniach od ostatniej wizyty. Zawiera produkty, którymi interesował się klient
  - cykl e-maili z rabatami - w miarę upływu czasu od ostatniej wizyty, klient otrzymuje wiadomości z coraz większym rabatem na kolejne zakupy
  - e-mail dynamiczny z informacjami o przecenie / zmianie ceny produktów, którymi interesował się klient
  - SMS z zaproszeniem do sprawdzenia skrzynki e-mail wysyłany w przypadku braku reakcji na wiadomości e-mail
  - SMS z zaproszeniem do wizyty na stronie w przypadku braku reakcji na wcześniejszą komunikację
  - Facebook custom audiences - targetowane reklam w social media na podstawie zainteresowań klienta
  - wyświetlenie po transakcji indywidualnie wyliczonego rabatu na kolejne zakupy
  - alert o braku wizyt klienta VIP - zaproszenie do skorzystania z oferty z poziomu Call Center
  - ad remarketing - uruchomienie odpowiedniej kampanii w sieci reklamowej dla klientów, którzy dokonali zakupu na stronie WWW (w zależności od kategorii produktu)
  - nawiązanie interakcji z klientami poprzez wyświetlanie powiadomień web push w obrębie okna przeglądarki kontaktu

Marketing Automation dla anonimowych kontaktów
 • Podgląd aktywności anonimowych kontaktów na stronie w czasie rzeczywistym
 • Archiwizacja anonimowych wizyt
 • Personalizacja treści na stronie dla anonimowych kontaktów
 • Wyświetlanie powiadomień web push z aktualną ofertą dla anonimowych kontaktów
 • Anonimowe Marketing Automation w kanale RTB
 • Komunikacja z użytkownikami anonimowymi za pomocą komunikatora Live Chat z możliwością zbierania danych poprzez formularz progresywny

Kreatory
 • Prosty kreator alertu
  - automatyczna wysyłka powiadomień o aktywności Twoich kontaktów na stronie internetowej
  - uzyskanie natychmiastowych informacji o zainteresowaniach klientów
  - wspomaganie pracy działów handlowych
  - możliwość ustawienia częstotliwości wysyłania alertów
 • Prosty kreator macierzy segmentacji
  - automatyczne przypisywanie tagów do kontaktów odwiedzających Twoją stronę internetową
  - automatyczne przydzielenie punktów scoringowych do kontaktów odwiedzających Twoją stronę internetową
  - analiza czasu odwiedzin Twojej strony internetowej przez kontakty
  - możliwość uruchomienia zarówno prostych, jak i dynamicznych reguł
  - segmentacja kontaktów ze względu na zainteresowania
 • Prosty kreator eksportu
  - eksport kontaktów wraz z danymi np. przypisane tagi, szczegóły
  - eksport zdarzeń zewnętrznych
  - możliwość sprecyzowania zakresu eksportowanych danych
 • Autoresponder - do tworzenia i ustawienia automatycznej wysyłki e-maila do kontaktu w momencie:
  - odwiedzenia konkretnej podstrony
  - przypisania określonego tagu
  - reakcji na otrzymaną wiadomość
  - przejścia na wybrany etap w lejku sprzedażowym
 • Lead Nurturing - do tworzenia i wysyłania automatycznego cyklu wiadomości w momencie:
  - dodania kontaktu do systemu
  - przypisania tagu do kontaktu
  - przejścia kontaktu na wybrany etap w lejku sprzedażowym
 • Kreator e-mail drag & drop
 • Kreator drag & drop landing page
 • Import kontaktów:
  - szybki import dużych baz danych
  - importowanie podstawowych danych o kontakcie
  - importowanie dodatkowych informacji jako szczegóły na karcie kontaktu
  - automatyczna segmentacja bazy kontaktów dzięki możliwości importowania do 16 tagów na raz
  - raport z przeprowadzonego importu
 • Alert - do tworzenia i ustawiania automatycznych powiadomień, które otrzyma użytkownik w momencie aktywności kontaktów na określonej stronie
 • Personalizowane banery - do tworzenia grup elementów graficznych lub tekstowych wykorzystywanych do personalizacji treści e-maili i stron WWW oraz określania segmentów kontaktów dla których ma zostać zastosowana personalizacja. Segmentacja na podstawie:
  - tagów
  - scoringu
  - etapów w kampanii sprzedażowej
 • Testy A/B/X treści dynamicznych - optymalizacja konwersji dla treści wyświetlanych na stronie
 • E-mail dynamiczny - do tworzenia i wysyłania e-maili z dynamicznie rekomendowanymi produktami gdy:
  - kontakt odwiedził stronę
  - kontakt nie odwiedził strony przez określony czas
  - wyślij teraz do grupy odbiorców
 • Kreator e-maili z porzuconym koszykiem:
  - możliwość zdefiniowania ilości elementów do wyświetlania w wiadomości
  - możliwość modelowania wyglądu opisu produktów
  - możliwość zdefiniowania określonej grupy odbiorców
  - inteligentny filtr wysyłki z ograniczeniem do 1 wiadomości dziennie do kontaktu
 • Ramka rekomendacji - do tworzenia ramek z dynamicznie rekomendowanymi produktami umieszczanymi na stronie WWW.
 • Kreator pop-up z grafiką:
  - prosty w użyciu kreator do tworzenia pop-upów zawierających samą grafikę (bez formularza)
  - zaawansowany mechanizm wyświetlania pop-upów
  - zaawansowana analityka pokazująca zaangażowanie w wyświetlane pop-upy
 • Kreator wiadomości tekstowych i urodzinowych:
  - Możliwość wyboru wysyłki wszystkimi kanałami komunikacji
  - Priorytety wysyłki
  - Wysyłka grafik, linków, obrazów.
  - Precyzyjne określenie wysyłki dzięki selektorom

Panele Analityczne
 • Analityka Ogólna Bazy:
  - analiza przyrostu kontaktów w bazie
  - analiza przyrostu monitorowanych kontaktów w bazie
  - analiza powodów wypisów kontaktów ze subskrypcji
  - szczegółowa analiza aktywności bazy kontaktów
 • Analityka Lead Generation
  - analiza źródeł pozyskania kontaktów
  - analiza przyrostu kontaktów w bazie ze względu na źródło pozyskania
 • Analityka Kampanii
  - analiza przepływu kontaktów przez kampanię z uwzględnieniem źródeł pozyskania kontaktów
  - szczegółowa analiza przepływu kontaktów przez poszczególne etapy
  - analiza liczby pozyskanych kontaktów z uwzględnieniem etapów kampanii, na których się znajdują
  - analiza komunikacji marketingowej dla kontaktów w kampanii
  - analiza konwersji kontaktów w kampanii
  - analiza ścieżek konwersji
  - analiza czasu przepływu kontaktów przez kampanię ze względu na źródło pozyskania
  - analiza ilości kontaktów, które przeszły przez kampanię ze względu na źródło pozyskania
 • Analityka Lead Routing:
  - analiza pozyskanych kontaktów
  - analiza kontaktów przekazanych do handlowców
  - analiza pracy handlowców na przekazanych kontaktach
  - analiza przepływu kontaktów przez lejek sprzedażowy z uwzględnieniem źródeł pozyskania kontaktów
  - analiza punktów konwersji w lejku sprzedażowym
  - szczegółowa analiza pozyskania i przepływu kontaktów przez handlowca
 • Analityka kampanii Workflow:
  - wyszczególnienie ilości kontaktów na poszczególnych szczeblach kampanii
  - analiza efektywności sposobu zarządzania kampanią
  - analiza przebiegu kampanii w czasie
  - analityka wiadomości wysłanych z kampanii
  - średni OR wiadomości wysłanych w zakresie kampanii
  - średni CTR wiadomości wysłanych w zakresie kampanii
 • Analityka predykcji
  - analiza CLV dla całej bazy kontaktów
  - analiza predykcji churnu całej bazy kontaktów
  - analiza predykcji dokonania ponownej transakcji dla całej bazy
  - analiza najlepszych źródeł komunikacji z kontaktami znajdującymi się w bazie
  - zaawansowana analiza aktywności bazy kontaktów
 • Google Analytics:
  - zaciąganie danych transakcyjnych z Google Analytics
  - szczegółowa analiza transakcji
  - badanie ilości oraz wartości transakcji wspieranych przez SALESmanago
 • CRM:
  - szczegółowa analiza bazy kontaktów per handlowiec
  - lista hot leads
  - lista najnowszych kontaktów
  - lista zadań do wykonania
  - analiza najpopularniejszych kampanii i lejków sprzedażowych
 • E-mail Marketing:
  - szczegółowa analiza wszystkich wysłanych e-maili
  - średni OR dla wysłanych e-maili
  - średni CTR dla wysłanych e-maili
  - średni CTOR dla wysłanych e-maili
  - wyróżnienie najlepszych wiadomości pod kątem liczby otwarć i kliknięć
 • Website Marketing:
  - analiza źródeł pozyskania kontaktów
  - szczegółowa analiza wyświetleń oraz interakcji w formularze kontaktowe
  - szczegółowa analiza wyświetleń oraz interakcji w pop-upy
  - szczegółowa analiza wyświetleń oraz interakcji w landing pages
  - szczegółowa analiza wyświetleń oraz interakcji w personalizowane elementy
  - szczegółowa analiza wyświetleń oraz interakcji w powiadomienia web push
  - wyróżnienie najpopularniejszych formularzy
  - wyróżnienie najpopularniejszych pop-upów
  - wyróżnienie najpopularniejszych landing pages
  - wyróżnienie najpopularniejszych personalizowanych banerów
 • Procesy Automatyzacji
  - analiza uruchomionych reguł automatyzacji
  - analiza wysłanych automatycznych e-maili
  - średni OR dla automatycznych e-maili
  - średni CTR dla automatycznie wysłanych e-maili
  - wyszczególnienie najbardziej aktywnych reguł automatyzacji
  - wyszczególnienie najmniej aktywnych reguł automatyzacji
  - wyróżnienie 10 najpopularniejszych reguł wysyłających automatyczne wiadomości
 • Wykresy RFM Marketing Automation:
  - analiza kontaktów wg czasu od ostatniego zakupu
  - analiza kontaktów wg częstotliwości zakupów
  - analiza kontaktów wg wpływów pieniężnych
  - ilość wszystkich kontaktów pozyskanych w ustawionym przedziale czasowym, które nie dokonały zakupu
  - porównanie ilości kontaktów na poszczególnych macierzach
 • Panel Analityczny - Twój Marketing
  - analiza modułów systemu pod kątem ich użytkowania
  - wskazówki dotyczące Twojej kampanii Marketing Automation
  - możliwość zarządzania wskazówkami za pomocą użycia filtrów
  - analiza wykorzystania każdego panelu w systemie
  - bloki z informacjami o konkretnych funkcjach w dostępnych obszarach
 • Analityka rekomendacji AI:
  - liczba wysłanych zapytań o rekomendację
  - liczba wygenerowanych rekomendacji
  - analityka w zdefiniowanych przedziale czasowym
  - statystyki łącznej ilości rekomendacji
  - statystyki łącznej ilości zapytań o rekomendacji
  - statystyki dotyczące stopnia pokrycia bazy rekomendacjami
  - TOP 3 najczęściej rekomendowanych produktów
 • Analityka powiadomień Web Push oraz Rich Web Push:
  - liczba wyświetlonych powiadomień web push
  - statystyki wysłanych, wyświetlonych i klikniętych powiadomień w okresie czasowym
  - średni CTR powiadomień w wybranym okresie czasowym
 • Revenue Attribution Analytics and Analityka produktu
  - dokładna analiza generowanego przychodu
  - najważniejsze elementy prowadzonych kampanii, które generują największy przychód
  - informacja jak działania prowadzone w SALESmanago przekładają się na wzrost przychodu i wzrost liczby dokonywanych transakcji
  - informacje o ROI oraz efektywności wszystkich działań marketingowych prowadzonych online
 • Analityka Mobile Marketing
  - Dashboard analityczny
  - Kontakty opt-in
  - Liczba wiadomomości wysłanych, dostarczonych, odczytanych
  - Lista wysłanych wiadomości
  - Lista wiadomości masowych, z reguł, z workflow, urodzinowych, testowych
  - Lista pojedynczych wysłanych wiadomości
  - Analityka konkretnej wysyłki
  - Statystyki wysłanych wiadomości

Testy A/B/X Marketing Automation
 • Testy A/B wysyłanych e-maili wraz z analityką
  - testowanie konta wysyłkowego (nadawcy)
  - testowanie tematu e-maila
  - testowanie treści e-maila
  - testowanie daty wysłania
  - możliwość określenia procentu grupy kontaktów, do których ma zostać wysłany testowy e-mail
  - kryteria oceny e-maili pod kątem ilości otwarć i ilości kliknięć
  - możliwość automatycznej wysyłki lepszego e-maila pod kątem dostępnych kryteriów
  - możliwość określenia dokładnego czasu automatycznej wysyłki lepszego e-maila
  - możliwość manualnego wysłania lepszego e-maila
  - szczegółowa analiza wysłanych e-maili podczas testu
 • Testy A/B/X personalizowanych banerów wraz z analityką
  - dodanie elementów do testowania
  - ustawienie stosunku procentowego wyświetlania poszczególnych elementów podczas testu
  - określenie czasu trwania testu
  - określenie sposobu wyświetlania produktów po zakończonym teście
  - kryterium oceny testowanego elementu pod kątem ilości kliknięć
  - szczegółowa analiza kliknięć w testowane elementy przed i po przeprowadzonym teście
 • Testy A/B/X formularzy kontaktowych wraz z analityką
  - dodanie lub stworzenie w kreatorze drag&drop; nowego elementu do testowania
  - ustawienie stosunku procentowego wyświetlania poszczególnych elementów podczas testu
  - określenie czasu trwania testu
  - określenie sposobu wyświetlania produktów po zakończonym teście
  - kryterium oceny testowanego elementu pod kątem ilości kliknięć
  - szczegółowa analiza kliknięć w testowane elementy przed i po przeprowadzonym teście
 • Testy A/B/X landing pages wraz z analityką
  - dodanie lub stworzenie w kreatorze drag&drop nowego elementu do testowania
  - ustawienie stosunku procentowego wyświetlania poszczególnych elementów podczas testu
  - określenie czasu trwania testu
  - określenie sposobu wyświetlania produktów po zakończonym teście
  - kryterium oceny testowanego elementu pod kątem ilości kliknięć
  - szczegółowa analiza kliknięć w testowane elementy przed i po przeprowadzonym teście

Dodatkowe, zaawansowane moduły Marketing Automation
 • Moduł monitoringu wizyt w czasie rzeczywistym
 • Moduł monitoringu i archiwizacji wizyt anonimowych
 • Moduł generowania kodów rabatowych
 • Dynamiczne pop-upy zawierające treść dopasowaną do profilów behawioralnych i transakcyjnych klientów
 • Progresywne formularze do gromadzenia szczegółowych danych kontaktowych
 • Moduł zaawansowanego monitowania zachowania osób na stronie - Web Beacon:
  - monitoring na stronach WWW w układzie T
  - monitoring oglądanych produktów na stronie
  - monitoring kliknięć w przyciski, które nie powodują zmiany adresu URL
  - monitoring interakcji z konfiguratorami i kalkulatorami

Administracja i zarządzanie kontami użytkownika
 • Dowolna ilość użytkowników w systemie
 • Definiowanie ról użytkowników:
  - administrator
  - menadżer
  - marketer
  - sprzedawca
  - operator wysyłek
  - zwykły użytkownik
 • Automatyczne przypisywanie kontaktów do konta użytkownika
 • Przypisanie użytkownika jako głównego właściciela lub właściciela kontaktu
 • Współdzielenie ustawień pomiędzy kontami użytkownika
 • Analityka kontaktów per konto użytkownika
 • Historia logowania użytkowników do systemu

Integracje natywne i konektory

Systemy CRM

 • Sugar CRM
 • ZOHO CRM

Platformy eCommerce

 • Magento
 • PrestaShop
 • IAI-Shop
 • Shoper
 • WooCommerce
 • ATOMSTORE
 • 2ClickShop
 • Ebexo
 • Selly
 • Shopware
 • ShopGold

Pozostałe integracje

 • Google Analytics
 • Kalendarz Google
 • Zapier
 • Inteliwise live chat
 • Webankietka.pl
 • LeadsBridge
 • Landingi.com
 • FastTony.es
 • CITRIX - Go to Webinar
 • AdKontekst.pl
 • Adform.com
 • WordPress - Contact Form 7
 • Bramka SMS: SMSAPI.pl
 • Bramka SMS: SIT Mobile
 • Bramka SMS: SerwerSMS.pl
 • Bramka SMS: REDLINK
 • Bramka SMS: Via Net
 • Bramka SMS: Voice.com
 • Bramka SMS: Sales Traffic
 • Bramka SMS: Text Marketer
 • Bramka SMS: IMOBIS
 • Bramka SMS: Spryng
 • Bramka SMS: Advanced telecom
 • Bramka SMS: Esendex
 • Bramka SMS: Labyrintti
 • Bramka SMS: Modica
 • Bramka SMS: GSMS
 • Bramka SMS: Euro_SMS
 • Bramka SMS: Sinhro
 • Bramka SMS: SMS Sendro
 • Bramka SMS: Pubil
 • Bramka SMS: Tide
 • Bramka SMS: Materna
 • Bramka SMS: INFOBIP
 • Bramka SMS: DYNMARK
 • Bramka SMS: EUROCOM
 • Bramka SMS: Masivian S.A.S
 • Bramka Bulker
 • Bramka SMS: Unifonic
 • Bramka SMS: SMSMESSENGER (BLUE MEDIA)
 • Bramka SMS: Megafon
 • Bramka SMS: Unicell
 • Bramka SMS: Posta Güvercini
 • Bramka SMS: Vertex
 • Bramka SMS: Karix
 • Bramka SMS: Instasent
 • Bramka SMS: SMSc.ru
 • Bramka SMS: Vodafone
 • Bramka SMS: 360NRS
 • Bramka SMS: NRS
 • Bramka SMS: SMSenvoi
 • Bramka SMS: CELLSYNT
 • Bramka SMS: WHIZZ SMS
 • Bramka SMS: LINK MOBILITY
 • Bramka SMS: LOX24
 • Bramka SMS: LABYRTINTTI
 • Bramka SMS: ADM TELECOM
 • Bramka SMS: SITMOBILE
 • Bramka SMS: GUPSHUP
 • Bramka SMS: TCG
 • Bramka SMS: MOVISTAR
 • Bramka SMS: IKONO
 • Bramka SMS: ASSECO
 • Bramka SMS: LIFECELL
 • Bramka SMS: MOBYT
 • Bramka SMS: TWILIO
 • Integracja z Call Center
 • Integracja z Beaconami
 • Integracja z APPmanago
 • Integracja z FOCUS TELECOM
 • Integracja z skebby.com
 • Integracja z Infobip (Viber)
 • Integracja MessageBird (WhatsApp)
 • Bramka SMS Toyo Digital

API
 • Integracja kodu monitorującego
 • Dodawanie / usuwanie kontaktów wraz ze szczegółowymi danymi
 • Dodawanie / usuwanie tagów
 • Zarządzanie zdarzeniami zewnętrznymi
 • Zarządzanie kodami rabatowymi
 • Eksport aktywność kontaktów
 • Zarządzanie listą wysyłkową
 • Wysyłka e-mail
 • Zarządzanie zadaniami użytkowników
 • Zarządzanie regułami automatyzacji
 • Monitorowanie zdarzeń AJAX/JavaScript
 • Przesyłanie zdarzeń zewnętrznych przy użyciu JavaScript