SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Social Media

Komunikuj się z klientami tam, gdzie lubią spędzać czas. Planuj posty, twórz kampanie reklamowe i pozyskuj dane swoich fanów. Osiągnij nieznany dotychczas poziom personalizacji w tworzonych w czasie rzeczywistym niestandardowych grupach odbiorców.

Social Media

Główne funkcjonalności

Używaj informacji o swoich kontaktach by kierować do nich dopasowane treści w sieciach społecznościowych i zbierać nowe leady. Zarządzaj swoimi kampaniami w mediach społecznościowych z tego samego miejsca co innymi kampaniami.

Automatyzuj rozmowy na Facebook Messenger dzięki obsługującym wiele scenariuszy botom

Publikuj posty automatycznie zgodnie ze swoim kalendarzem

Zbieraj informacje kiedy klienci udostępniają lub komentują Twoje produkty

Synchronizuj leady pozyskane na Facebook bezpośrednio z SALESmanago

Twórz i zarządzaj Facebook Ads z poziomu SALESmanago

Buduj Facebook Custom Audience oparte o segmenty kontaktów w SALESmanago

Automatycznie dostarczaj rekomendacji produktowych indywidualnym klientom i w ramach custom audience

Odpowiadaj automatycznie na zapytania produktowe dzięki botowi SALESmanago w Facebook Messenger

Social media

Social Media to jeden z najpopularniejszych kanałów komunikacji z klientami. Cechuje go bardzo duża liczba interakcji i relatywna łatwość w dotarciu do szerokiej grupy odbiorców. Dla coraz większej ilości firm jest to główny kanał komunikacji obługiwany również przez system SALESmanago Marketing Automation. Nowoczesne funkcjonalności systemu SALESmanago Marketing Automation pozwalają zarówno pozyskiwać nowe kontakty jak i monitorować zdarzenia społecznościowe na stronie WWW firmy.

Dashboard Social Media

Dostępne funkcjonalności

Monitorowanie zachowań w social media

Pozyskiwanie kontaktów z fanpage’a:

  • bezpłatna aplikacja własna SALESmanago
  • integracja z aplikacjami konkursowymi firm zewnętrznych
  • Monitorowanie zachowań w social media:
  • dodanie i usunięcie komentarza
  • udostępnianie treści ze strony WWW przez Facebook
  • monitorowanie udziału w konkursach

Jak pozyskiwać kontakty z Facebook?

Każdy użytkownik Facebook, aby skorzystać ze stworzonej aplikacji musi udostępnić swoje dane – adres e-mail oraz nazwę. Dane te automatycznie trafiają do systemu SALESmanago Marketing Automation i w ten prosty sposób pozyskujemy nowe kontakty. Wystarczy odpowiednio zachęcić użytkowników do korzystania z naszej aplikacji. Oczywiście do tych kontaktów możemy automatycznie kierować akcje promocyjne i objąć je dowolnym programem Lead Nurturing stworzonym na naszym koncie SALESmanago.

Jak pozyskiwać kontakty z Facebook?

Korzyści dla użytkownika

Dodatkowe źródło cennej wiedzy o zainteresowaniu klientów

Dodatkowe źródło pozyskiwania nowych kontaktów i klientów

Możliwość konwertowania fanów na konkretne leady sprzedażowe

Możliwość wykorzystania zbudowanej bazy fanów i wejścia w bezpośrednie relacje z każdym z nich

Czytaj więcej

Automatic Sales Chat

Automatic Sales Chat to moduł pozwalający na stworzenie automatycznej rozmowy z użytkownikiem prowadzonej przez Facebookowy komunikator Messenger.

Czytaj więcej

Integracja Facebook Ads

Dla coraz większej ilości firm Facebook to główny kanał komunikacji, obsługiwany również przez system SALESmanago Marketing Automation.

Czytaj więcej

Postowanie w social media

Moduł publikacji w SALESmanago Marketing Automation to narzędzie pozwalające na automatyzację codziennej pracy każdego marketera w Social Media.

Czytaj więcej
Maksymalizuj przychody w eCommerce…
z głową