Dashboardy Analityczne

 

Dashboardy Analityczne SALESmanago Marketing Automation to ulubione narzędzie każdego prezesa, właściciela, dyrektora czy osoby zarządzającej w firmie. W jednym miejscu system wyświetla kompleksową analitykę najważniejszych procesów marketingowych i sprzedażowych. Tutaj na żywo można kontrolować efektywność działu marketingu na poziomie pozyskiwania nowych kontaktów (Lead Generation), działu sprzedaży na poziomie aktywności i efektów osiąganych na kontaktach własnych i generowanych przez marketing (Lead Routing) oraz połączenia pracy obu działów od pozyskania kontaktu do uzyskania sprzedaży (Analityka Kampanii). Dodatkowo w systemie SALESmanago Marketing Automation dostępny jest panel zawierający podstawowe dane na temat posiadanej bazy kontaktów i jej kondycji. Wszystkie dane dostępne są per dzień, tydzień, miesiąc, kwartał i rok, dzięki czemu łatwo je porównywać, wyciągać wnioski i reagować na pozytywne i negatywne trendy w czasie rzeczywistym.

Analityka Ogólna Bazy

Korzystaj z SALESmanago przez 30 dni za darmo

Podstawowy panel automatycznie skonfigurowany u każdego Klienta. Przedstawia zasadnicze dane o stanie i aktywności bazy kontaktów w systemie SALESmanago Marketing Automation. Pozwala na bieżąco śledzić podstawowe parametry bazy i monitorować tempo jej zmian. Dane przedstawiane są w standardowych zakresach czasu: ostanie 7 dni lub 30 dni, bieżący oraz poprzedni miesiąc, kwartał i rok.

Analiza bazy dotyczy:

 • Stanu i jej rozmiaru – dane dotyczące rozmiaru bazy, ilości kontaktów monitorowanych, wypisanych z komunikacji marketingowej oraz pozyskiwanych.
 • Aktywności w czasie – analiza aktywności kontaktów i podział na 3 grupy ostatnio aktywnych przez ostatnie 7 dni, miesiąc, kwartał i nieaktywnych
 • Aktywności tygodniowej i godzinowej – bazując na aktywności monitorowanych kontaktów w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia. System analizuje aktywność całej bazy wskazując godzinę dnia i dzień tygodnia, w której osoby z bazy najczęściej reagują na wiadomości email i odwiedzają stronę WWW. Jest to najlepszy moment do wykonywania masowej komunikacji.
 • Subskrybentów – w tym obszarze dostajemy informację o najczęstszych powodach wypisywania się kontaktów, najpopularniejszych domenach mailowych w naszej bazie i udziale kontaktów monitorowanych w całości.

Analityka Lead Generation

Panel analityczny skupiony na podstawowym zadaniu działu marketingu, czyli pozyskiwaniu nowych kontaktów. Pokazuje sumaryczną ilość kontaktów pozyskanych ze wskazanych źródeł, jak i per konkretne źródło. Zawsze w odniesieniu to okresu poprzedniego. W systemie użytkownik może skonfigurować odpowiednią liczbę dashboardów, tak aby uzyskać klarowny obraz prowadzonych działań. Konfiguracja tego panelu opiera się na wskazaniu źródeł pozyskiwania kontaktów – w systemie rozpoznawanych jako różne tagi.

Po aktywacji system SALESmanago dokona przeliczania danych za ostatni rok i wyświetli informacje o:

 • Liczbie pozyskanych kontaktów – sumarycznie oraz per źródło wraz z informacją o udziale tego źródła w sumie,
 • Dynamice pozyskiwania kontaktów – w formie porównania bieżącego okresu do poprzedniego badanego,
 • Metodach pozyskiwania kontaktów – zbiorcza informacja o ilości wszystkich kontaktów pozyskanych z danego źródła z porównanie do nowych kontaktów w badanym okresie.

Analityka Lead Routing

Konfigurowalny dashboard, pozwalający na dokładne kontrolowanie przebiegu kampanii marketingowych i sprzedażowych realizowanych w systemie SALESmanago Marketing Automation. Każdy Klient, może skonfigurować odpowiednią ilość dashboardów, tak aby obejmowały wszystkie ważne procesy. Zakres analityki obejmuje kilka kluczowych etapów całego procesu. Zaczyna się od pozyskiwania kontaktów, poprzez ich przekazywanie do działu sprzedaży, przebieg kampanii sprzedażowej i kończy się na zamknięciu sprzedaży. Dane prezentowane są zbiorczo dla całego procesu i ww. okresów z filtrowaniem per handlowiec i/oraz źródło pozyskania kontaktów.

Konfigurując dashboard analityczny określamy źródła z jakich pozyskujemy kontakty, wskazujemy główne konto gromadzące leady, osoby pracujące na kontaktach, moment pierwszego kontaktu oraz 3 dowolne kroki w procesie sprzedaży.

Dzięki temu, uzyskujemy wiedzę o:

 • Podstawowych parametrach – dotyczących ilości pozyskanych, przekazanych i podjętych kontaktów przez dział handlowy i średniej per handlowiec,
 • Przepływie kontaktów w firmie – pełna informacja o ilościach kontaktów i czasu potrzebnego na przekazanie kontaktu wraz z procentową konwersją dla całego działu lub konkretnych osób i zakresu czasowego wraz z wizualizacją procesu,
 • Dystrybucji kontaktów i wyników per sprzedawca – zbiorcza informacja o ilości kontaktów na poszczególnych etapach procesu u każdego handlowca, wraz z podziałem na źródła pozyskania kontaktów,

Analityka Kampanii

Kolejny konfigurowalny dashboard w systemie. Pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować przebieg kampanii marketingowych i sprzedażowych realizowanych w systemie SALESmanago Marketing Automation lub z jego udziałem. Oprócz samych danych ilościowych pokazuje również wpływ poszczególnych kanałów komunikacji marketingowej na zachowanie i ruch kontaktów poprzez kolejne etapy kampanii. Konfigurując taki panel wskazujemy konkretną kampanię, która ma być mierzona oraz źródła pozyskiwania kontaktów do tejże kampanii.

Dashboard na bieżąco pokazuje informacje o:

 • Liczbie kontaktów w kampanii – suma kontaktów, które dołączyły do kampanii w danym okresie wraz z podziałem na konkretne jej etapy oraz porównanie do poprzedniego okresu,
 • Przepływie kontaktów w kampanii – tutaj dostępna jest informacja z jakich konkretnie źródeł i ile kontaktów dotarło na dany etap kampanii,
 • Kanałach komunikacji marketingowej – wartościowa informacja pokazujące, które z naszych działań marketingowych i w jakim stopniu sprawia, że kontakty konwertują poprzez kolejne etapy kampanii,
 • Konwersji kontaktów w kampanii – to kluczowe parametry całego procesu, czyli średni czas przejścia przez kampanię wraz z ilością kontaktów, czas tego przejścia per źródło i ilość per źródło. Ta informacja pozwala inwestować zasoby w najlepiej konwertujące działania marketingowe.

Google Analytics Dashboard

Dzięki integracji SALESmanago z Google Analytics. System automatycznie wyświetli liczbę i wysokość transakcji generowanych przez firmę. Dodatkowo wskazuje transakcje wspomagane przez działania realizowane z poziomu SALESmanago Marketing Automation z dokładnym podziałem na źródła i rodzaje kampanii mierzonych poprzez parametry UTM

Korzyści dla użytkownika

 • Precyzyjne monitorowanie i wgląda w kluczowe z punktu widzenia działalności firmy procesy marketingowe i sprzedażowe
 • Zawsze aktualne dane pozwalające dynamicznie reagować na negatywne zjawiska i optymalizować najlepsze procesy i działania
 • Wgląd w efekty osiągane przez sprzedawców
 • Podstawa do wycinania nieefektywnych działań i inwestowania w te najlepsze
 • Możliwość poznania prawdziwego przebiegu procesu sprzedażowego i lepsze wykorzystanie jego specyfiki we własnym biznesie
 • Prawdziwa weryfikacja prowadzonych działań marketingowych
 • Bieżący monitoring wpływu marketingu i wysokości przychodu generowanego przez firmę

Opinie klientów

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z systemu Salesmanago. Jest rewelacyjny, a w dodatku cały czas udoskonalany. Uważam, że ten system wywołał prawdziwą rewolucję w marketingu i systemie sprzedażowym”
Wojciech Paluch – Specjalista ds. marketingu internetowego, mizar.com.pl