SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Customer Value Marketing

 
Korzystaj z SALESmanago przez 30 dni za darmo

Customer Value Marketing to strategia marketingowa zaprojektowana specjalnie dla marketerów B2C, bazuje na koncepcji wartości Klienta i Marketing Automation. Customer Value Marketing skupia się na budowaniu jak największej wartości Klienta w czasie, a w praktyce na maksymalizowaniu przychodu per Klient.

Customer Value Marketing redefiniuje tradycyjnie pojmowany marketing outbound dzięki wdrożeniu zaawansowanych metod segmentacji klientów. Bazują one na analityce RFM (Recency – czas od ostatniego zakupu, Frequency – częstotliwość zakupów, Monetary – wartość zakupów) wspartej analizą behawioralną (Digital Body Language). Mogą zostać użyte do stworzenia wielokanałowej struktury automatyzacji procesów marketingowych, aktualizowanej w czasie rzeczywistym i uwzględniającej pełen cykl życia każdego z klientów: od lead generation, aż po stworzenia najbardziej precyzyjnego i wartościowego segmentu oraz tworzenie i pielęgnację długoterminowych relacji.

Customer Value Marketing – komunikacja z Klientem

CVM korzysta z tradycyjnych kanałów outboundowych(marketing wychodzący), takich jak:

 • e-Mail Marketing – dynamiczne wiadomości e-mail, newslettery,
 • Strona WWW – dynamiczne rekomendacje produktowe, personalizowane formularze kontaktowe (pop-up)
 • Social Media – kampanie reklamowe i Facebook Custom Audiences
 • Mobile Marketing – sms, vms, push i aplikacje mobilne
 • Telemarketing i sprzedaż bezpośrednia.

Każdy z tych kanałów może zostać jednocześnie wykorzystany do budowania nieliniowych procesów marketingowych (w odróżnieniu od procesu liniowego typowego dla sektora B2B) i dostarczania właściwej, spersonalizowanej oferty do właściwych osób i w najlepszym momencie. Wszystko to może dziać się w czasie rzeczywistym i w wielu kanałach.

Customer Value Marketing – outbound ważniejszy niż inbound w B2C

Customer Value Marketing jest strategią marketingową, stojącą w opozycji do inbound marketingu zaprojektowanego dla marketerów B2B i głównie skierowanego na generowanie leadów. Służy do przyciągania i edukowania klientów, przez różne stadia lejka sprzedażowego i przyciągania ruchu na stronę przy użyciu interesujących treści.

Podstawową techniką wykorzystywaną w Customer Value Marketing do osiągania wyznaczonych celów jest oparta na RFM automatyzacja marketingu, wykorzystująca dynamiczną segmentację klientów uzależnioną od przeprowadzonych transakcji i wspartą danymi behawioralnymi danego klienta na platformie Marketing Automation. Ten dynamiczny, bazujący na RFM, 360-stopniowy obraz klienta może posłużyć do stworzenia zupełnie nowej struktury automatyzacji procesów marketingowych, wykorzystujących email, dynamiczne treści na stornie WWW, kanał mobilny, media społecznościowe, sieci reklamowe, POS-y i sprzedaż bezpośrednią by konwertować klientów do segmentów o najwyższej wartości.

Przykłady wykorzystania:

 • dedykowane kampanie marketingowe dla Klientów Premium – kupujących najwięcej i najczęściej
 • automatyczne akcje rabatowe dla Klientów spadających do mniej wartościowych segmentów
 • dynamiczne dopasowanie rekomendacji produktowej na stronie WWW i w wiadomości e-mail do średniego poziomy wydatków Klienta
 • skuteczniejsze kampanie reklamowe do grup Facebook Custom Audiences budowanych na podstawie aktywności zakupowej Klientów

Korzyści biznesowe:

 • realne budowanie przychodu i sprzedaży firmy przez działania marketingowe na kierunkowane na budowanie wartości Klienta (wpływów per Klient w czasie)
 • maksymalizacja przychodu uzyskiwanego z każdego pozyskanego Klienta
 • kampanie marketingowe dopasowujące się do zmieniającej się w czasie wartości Klienta
 • odmienne strategie marketingowe dla różnych grup Klientów, ze względu na ich aktywność zakupową

Opinie klientów

„Innowacyjne rozwiązania oraz dynamiczny wzrost bazy mailingowej klientów – polecamy współpracę z SALESmanago!”
Zespół Taiwangun, taiwangun.com