SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Moduł Testów A/B/X

 

Platforma SALESmanago Marketing Automation udostępnia moduł pozwalający na przygotowanie i przeprowadzenie testów A/B/X treści dynamicznych. W formie kreatora wykorzystującego edytory drag&drop można stworzyć dowolną ilość banerów reklamowych, formularzy kontaktowych, landing page’y i dynamicznych bannerów, które następnie system wyświetli w określonym przez użytkownika miejscu i według podanych proporcji. Informacje o efektywności poszczególnych kreacji zbierane są w czasie rzeczywistym i wyświetlane na dedykowanym panelu analitycznym. Po zakończeniu testu system automatycznie wyświetli najlepszą kreację i dodatkowo może wyświetlać pozostałe w określonych proporcjach. Na panelu statystyki są nadal zbierane, a użytkownik może modyfikować proporcje wyświetlania kreacji w czasie rzeczywistym reagując na ich wzrost lub spadek względem okresu testowego.

Dostępne testy A/B/X i mechanika wyświetlania kreacji

Korzystaj z SALESmanago przez 30 dni za darmo

W ramach modułu możliwe jest prowadzenie nieograniczonej liczby testów w tym samym momencie dla praktycznie nieograniczonej liczby kreacji. Samo umieszczenie kreacji na stronie WWW, sprowadza się do prostego wklejenia kodu wygenerowanego przez system, w miejscu w którym chcemy przeprowadzić test. System SALESmanago Marketing Automation automatycznie dobiera liczbę wyświetleń do ilości odwiedzin na stronie WWW na podstawie procentowych proporcji. Następnie serwuje odwiedzającym konkretną kreację i zlicza dla niej statystyki wyświetleń i liczby konwersji. Kliknięć dla banerów oraz uzupełnień dla formularzy kontaktowych i landing page’y.

W ramach funkcjonalności można przetestować

 • Banery reklamowe– dowolnie duży zestaw grafik wyświetlanych na stronie WWW, w ramach pojedynczej ramki
 • Formularze kontaktowe– nieograniczoną liczbę wariantów formularzy na stałe widocznych na stronie WWW lub w formie pop-up’ów i sidebar’ów.
 • Landing Page– różne kreacje tej samej strony docelowej dla kampanii marketingowej. Wyświetlane jako fragment istniejącej strony lub cała strona hostowana na serwerach SALESmanago lub Klienta
 • Banery dynamiczne– różne logiki doboru produktów z oferty dla sklepu na podstawie profili behawioralnych anonimowych i zidentyfikowanych odwiedzających stronę WWW. Najczęściej wyświetlane w formie ramki rekomendacyjnej.

Przebieg testu A/B/X

Niezależnie od wybranego typu, przygotowanie i realizacja testu wygląda w taki sam sposób. Jedyna różnica to wykorzystywane edytory do przygotowanie treści. Podstawowe kroki to:

 • Podanie nazwy testu
 • Dodanie kreacji do testowania– możliwy jest ich import z pliku .zip, stworzenie w kreatorze drag&drop lub w tradycyjnym edytorze HTML
 • Określenie daty zakończeniu testu
 • Ustawienie proporcji wyświetlania w trakcie testu– do dyspozycji mamy zakres od 0 do 100%, który dowolnie rozdysponowujemy pomiędzy stworzone kreacje
 • Określenie proporcji wyświetlania po teście– identycznie jak w punkcie poprzednim, jednak w dopasowaniu dla pierwszego, drugiego i kolejnych miejsc zgodnie z wynikami z okresu testowego
 • Wklejenie automatycznie wygenerowanego kodu na stronę WWW
 • Monitorowanie wyników– głównie osiąganych po teście względem wyników z testu i możliwością bieżącego modyfikowania proporcji wyświetlania.

Dedykowany panel analityczny

Jedno miejsce, w którym na bieżąco monitorowane są wszystkie realizowane testy. Na podstawowym widoku dostępne są zbiorcze dane dla każdego aktywnego i zakończonego testu, wraz z informacją o jego wynikach w trakcie testu i po. Dodatkowo po wejściu w szczegóły wyświetlą się dane dla każdej kreacji indywidualnie z porównaniem do okresu testowego i możliwością zmiany proporcji wyświetlania. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bieżące monitorowanie skuteczności wdrożonych rozwiązań i reagowanie na jej zmianę. Głównymi monitorowanymi parametrami są liczba wyświetleń i kliknięć oraz procentowa konwersja kreacji.

Korzyści dla użytkownika

 • Możliwość realizowania dowolnej liczby testów A/B/X z dowolną ilością testowanych kreacji w obrębie testu
 • Prosta intuicyjna obsługa procesu, nie wymagająca od użytkownika wiedzy i umiejętności technicznych
 • Pełna kontrola nad wyświetlaniem kreacji, zarówno w trakcie jak i po teście

Opinie klientów

„SALESmanago to kompleksowe narzędzie, które pozwoli rozwijać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. W Medicover stawiamy na strategiczne wykorzystanie SALESmanago przy automatyzacji marketingu oraz personalizowaniu naszych serwisów i aplikacji. We współpracy nie czujemy się jak klient, ale równy partner który może liczyć na pomoc i wsparcie, ale jest też wysłuchany i może uczestniczyć w rozwoju narzędzia.” Marek Dorsz, Digital Marketing Manager – Medicover