Informacje dotyczące plików cookie platformy SALESmanago

Platforma SALESmanago korzysta z plików cookies instalowanych na twoim urządzeniu. Poniżej znajduje się lista standardowych plików wraz z określeniem celu w jakim są one instalowane. Możliwa jest sytuacja, w której odwiedzana przez ciebie strona korzysta również z niestandardowych plików cookie, które nie zostały umieszczone na poniższej liście. W celu uzyskania informacji o tych plikach, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego support@salesmanago.com. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z właścicielem odwiedzanej strony.

Nazwa cookie Okres przechowywania Jakie dane są pozyskiwane Obszar
smuuid 10 lat Unikalny identyfikator; sam plik cookie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację Kontaktu , takich jak np. dane osobowe osoby wchodzącej na stronę. Połączenie z Kartą Kontaktu następuje wyłącznie wewnątrz SALESmanago. Funkcjonalny
smclient 10 lat Sam plik cookie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację Kontaktu, takich jak np. dane osobowe osoby wchodzącej na stronę. Połączenie z Kartą Kontaktu następuje wyłącznie wewnątrz SALESmanago. Funkcjonalny
smevent Domyślnie przez 12h Sam plik cookie nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację Kontaktu, takich jak np. dane osobowe osoby wchodzącej na stronę. Połączenie z Kartą Kontaktu następuje wyłącznie wewnątrz SALESmanago. Funkcjonalny
smforms 10 lat Plik cookie zawiera informacje o zachowaniu formularzy i pop-upów: liczbę odwiedzin, znacznik czasu ostatniej wizyty, informacje o tym, czy pop-up został zamknięty/zminimalizowany.. Analityczny
smg 10 lat Plik cookie nadaje użytkownikowi losowy identyfikator w postaci UUID. Analityczny
smvr 1 dzień Plik cookie jest zakodowany w base64 i przechowuje informacje o wizytach i odsłonach stron. Marketingowy
smwp 10 lat Plik cookie zawiera informacje typu prawda/fałsz dotyczące zgody na otrzymywanie powiadomień Web Push. Preferencyjny
smrcrsaved 10 lat Plik cookie zawiera informacje typu prawda/fałsz o osobie zarejestrowanej w SALESmanago z konkretnym klientem smclient. Analityczny
smOViewsPopCap 1 rok Plik cookie ustawia limit za pomocą SM:X, gdzie X jest zastępowane liczbą. Preferencyjny
smcfds 1 dzień Plik cookie zawiera informacje dotyczące interakcji z formularzem zgody Web Push. Analityczny
_smps Nie wygasa Plik cookie przechowuje informacje o pop-upach: wizytach, informacje o tym, czy pop-up powinnien zostać wyświetlony ponownie oraz czy czy jest to nowa sesja. Funkcjonalny
_smvs 10 lat Plik cookie zawiera informacje o źródle wizyty na stronie internetowej w podziale na rodzaje źródeł. Analityczny
_smc-f-$salesmanago_id$ 1 dzień Plik cookie Live Chatu jest tworzony tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje informacje o aktywacji okna Live Chatu i jest resetowany po jego zamknięciu.

Sufiks zmienia się dynamicznie i zawiera wewnętrzny identyfikator SALESmanago.
Funkcjonalny
_smc-opn-$salesmanago_id$ 1 minuta Plik cookie Live Chatu jest tworzony tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje informacje o tym, czy okno Live Chatu jest otwarte czy zamknięte.

Sufiks zmienia się dynamicznie i zawiera wewnętrzny identyfikator SALESmanago.
Funkcjonalny
_smc-unr-$salesmanago_id$ 100 sekund Plik cookie Live Chatu jest tworzony tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje informacje o liczbie nieprzeczytanych wiadomości w oknie Live Chatu.

Sufiks zmienia się dynamicznie i zawiera wewnętrzny identyfikator SALESmanago.
Funkcjonalny
_smc-cid-$salesmanago_id$ nie wygasa Plik cookie Live Chatu jest tworzony tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje identyfikator konwersacji trwającej sesji czatu.

Sufiks zmienia się dynamicznie i zawiera wewnętrzny identyfikator SALESmanago.
Funkcjonalny
smclm 1 dzień Plik cookie Live Chatu jest tworzony tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje znacznik czasu ostatniej wiadomości wysłanej przez Kontakt. Informacja ta umożliwia śledzenie czasu ostatniej wymiany wiadomości w sesji Live Chatu. Analityczny
_smsp-r-$salesmanago_id$ 3 h Plik cookie Social Proof jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje numer wyświetlany jako ostatni w widżecie Social Proof i jest dynamicznie aktualizowany na podstawie interakcji użytkowników.

Sufiks zmienia się dynamicznie i zawiera wewnętrzny identyfikator SALESmanago.
Funkcjonalny
_smsps Nie wygasa Plik cookie Social Proof jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje informacje, takie jak liczba wyświetleń, odwiedzin, spędzony czas oraz informację czy dana sesja jest nowa w widżecie Social Proof. Funkcjonalny
_smvc 5 minut Plik cookie cache vendor config przechowuje ustawienia konfiguracji konta SALESmanago, w tym: informacje o preferencjach i konfiguracjach ustawionych przez sprzedawcę. Wykorzystywany jest do optymalizacji mechanizmu buforowania. Funkcjonalny
smsr Nie wygasa Plik cookie paska Sidebar jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje informacje związane z aktywacją i ustawieniami funkcji Sidebaru, zapewniając jego prawidłowe wyświetlanie w oparciu o wcześniej zdefiniowane warunki. Funkcjonalny
_smwps Nie wygasa Plik cookie zgody na powiadomienia Web Push jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje m.in. informacje o tym, czy powiadomienia Web Push są aktywne oraz jaka jest liczba ich wyświetleń czy . Dane te pomagają kontrolować zachowanie powiadomień Web Push w oparciu o preferencje zgody użytkownika i sesje przeglądania. Funkcjonalny
smcfds 1 dzień Plik cookie zgody na powiadomienia Web Push jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje parametry, takie jak interwał wyświetlania i opóźnienie, które są konfigurowane w kreatorze zgody Web Push. Ustawienia te określają częstotliwość i opóźnienie wyświetlania użytkownikom formularza zgody na powiadomienia Web Push. Funkcjonalny
_smswu Nie wygasa Plik cookie zgody na powiadomienia Web Push jest uruchamiany tylko wtedy, gdy używana jest ta funkcjonalność. Przechowuje wersję pliku service worker (sw.js). Jeśli przechowywana wersja różni się od bieżącej, plik sw.js zostanie odpowiednio zaktualizowany. Mechanizm ten sprawia , że plik service worker pozostaje aktualny, ułatwiając wydajną obsługę powiadomień Web Push. Funkcjonalny