Polityka Antyspamowa SALESmanago Marketing Automation

 

Założenie konta w systemie oraz zaakceptowanie regulaminu SALESmanago jest równoznaczne z przestrzeganiem zasad polityki antyspamowej.

Definicja SPAM-u

To wiadomości e-mail zawierające informacje handlowe kierowane do oznaczonego odbiorcy, które nie zostały przez niego zamówione lub nie udzielił zgody na ich otrzymywanie. Często są określane jako:

 • Unsolicited Commercial Email (UCE) – niezamówiony komercyjny email
 • Unsolicited Bulk Email (UBE) – niezamówiony masowy email

Zasady

 1. Każdego użytkownika systemu obowiązuje całkowity zakaz wysyłania spamu za pomocą SALESmanago Marketing Automation.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do realizowania wysyłek e-mail jedynie do zweryfikowanych kontaktów, które udzieliły zgody na otrzymywanie wiadomości, a w szczególności udostępniły identyfikujący adres poczty elektronicznej.
 3. Każda wiadomość wysyłana z systemu musi mieć prawidłowo ustawione:
  • Nazwę oraz adres w nagłówku „OD” (from)
  • Prawdziwy adres w „Odpowiedz Do” (reply-to)
  • Stopkę, która zawiera dane firmy bezpośrednio wskazując podmiot
 4. Treść wysyłanych wiadomości musi być zgodna z prawem i przyjętymi dobrymi obyczajami.
 5. Każda wiadomość wysyłana z systemu musi zawierać prawidłowo opisany, dobrze widoczny i aktywny link, który pozwala na rezygnację z wysyłek.
 6. Niedozwolone jest samodzielne zmienianie statusu zgody na wysyłki u osób, które z nich zrezygnowały.
 7. Każdy użytkownik systemu SALESmanago zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.
 8. Każdego użytkownika systemu obowiązuje całkowity zakaz wysyłania za pomocą systemu komunikatów marketingowych z zamiarem wyrządzenia szkody osobom trzecim (np. komunikaty marketingowe noszące znamiona phishingu, w tym wyłudzające informacje).

Restrykcje

 1. W wypadku nieprzestrzegania zasad określonych w polityce spamowej i braku reakcji na udzielane ostrzeżenia zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy na korzystanie z systemu SALESmanago Marketing Automation.
 2. W przypadku wysyłania wiadomości na spamtrap, czyli adresy lub domeny służące do wykrywania przypadków wysyłania wiadomości bez wymaganych zgód, zastrzegamy sobie prawo do bezzwłocznej blokady konta i realizowanych wysyłek.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w sytuacji, gdy w wyniku prowadzonych wysyłek jeden z adresów IP serwerów SALESmanago Marketing Automation zostanie dodany do czarnej listy (RBL) prowadzonej przez zewnętrzny podmiot w celu blokady nadawców wiadomości spam.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta użytkownika i/lub wysyłki w sytuacji, gdy w wyniku prowadzonych wysyłek kierowane są w stosunku do SALESmanago skargi użytkowników końcowych zwłaszcza skargi na nie zamówienie wiadomości lub ich treść.
 5. W przypadku blokady / kilkukrotnych blokad konta ze względu na powyższe, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta użytkownika i/lub wysyłki bez podania przyczyny.

Walidacja danych

 1. Dane wsadowe wgrywane do systemu są walidowane jedynie pod kątem poprawności technicznej, w sposób automatyczny.
 2. W przypadku danych wyjściowych, sprawdzamy treść komunikatu marketingowego pod kątem poprawności komunikacji, w szczególności w zakresie: przekierowań do niebezpiecznych stron internetowych, treści mogących prowadzić do wyłudzeń, podszywania się pod innego nadawcę, nagromadzenia spamming words. Weryfikacja w tym zakresie odbywa się w sposób automatyczny, z wykorzystaniem narzędzi, jak i z udziałem człowieka. Brak pozytywnej weryfikacji może doprowadzić do zablokowania wysyłki komunikatów użytkownika systemu, o czym użytkownik zostanie poinformowany, wraz ze wskazaniem przyczyny takiej blokady.

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

 1. Użytkownik systemu, który nie zgadza się z blokadą określonej wysyłki komunikatów marketingowych i/lub konta użytkownika w systemie, może zgłosić skargę na podjęte przez nas czynności poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia na adres: notify@salesmanago.com.
 2. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania skargi, ustosunkujemy się do niej, z tym zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadkach szczególnie skomplikowanych. Przekroczenie terminu odpowiedzi na skargę nie jest równoznaczne z jej uznaniem.
 3. W przypadku wystąpienia braków skargi uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej, zwrócimy się do Ciebie o ich uzupełnienie. W takim przypadku termin wskazany w pkt 2 ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.