Big Data Marketing

Big Data Marketing to nowe pojęcie w marketingu. Całość działań w tym obszarze jest wynikiem analizy dużych zbiorów szybko pojawiających się danych – Big Data. Analiza taka dokonywana jest w czasie rzeczywistym, przez co i działania w Big Data Marketingu uruchamiane są na bieżąco i zawsze bazują na najbardziej aktualnej informacji o konsumencie. Tak dynamiczne dopasowanie komunikacji i treści to stanu rzeczywistego sprawia, że dostarczamy do konsumentów dokładnie tego czego aktualnie potrzebują.

Funkcjonalności wspierające Big Data Marketing

  • Monitoring zachowania klientów na stronie WWW w czasie rzeczywistym
  • Gromadzenie danych pochodzących z systemów CDP, ERP, BI i lojalnościowych
  • Monitorowanie aktywności klientów na portalach społecznościowych
  • Analiza gromadzonych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego
  • Spersonalizowana komunikacja one-to-one z klientem za pomocą optymalnie dobranego kanału

Efekty pracy SALESmanago w Big Data Marketingu

  • Rozpoznanie i wyselekcjonowanie najlepszej grupy docelowej odbiorców
  • Stworzenie segmentów odbiorców w oparciu o ich zainteresowanie
  • Dostarczenie dopasowanych treści w odpowiednim momencie i odpowiednim kanałem komunikacji do konkretnego odbiorcy

Dodatkowym bardzo ważnym efektem działań w ramach Big Data Marketingu jest powiązanie każdego pozyskanego kontaktu z serią działań marketingowych i jego zachowań z otrzymanym efektem. Dzięki temu zyskujemy pełen obraz prowadzonych działań i ich skuteczności oraz możliwość skutecznego obliczenia wskaźnika ROMI (Return of Marketing Investment) dla wszystkich realizowanych kampanii.

Reasumując system Marketing Automation pozyskuje, gromadzi, analizuje oraz reaguje na dane pochodzące z wielu niezależnych źródeł. Pozwala to na pełne wykorzystanie zalet Big Data Marketingu. Największym atutem jest możliwość zautomatyzowania reakcji na zachowanie pojedynczego klienta oraz docierania do niego ze spersonalizowaną ofertą w najbardziej dogodnym momencie oraz dokładne zweryfikowanie skuteczności i zasadności prowadzonych działań.