Wykorzystujemy cookies na rzecz lepszego Customer Experience. Więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

Powiadomienia web push

Jednym z podstawowych założeń SALESmanago jest rozszerzenie kanałów komunikacji z potencjalnymi i istniejącymi klientami w celu dotarcia do jak najszerszego grona użytkowników z maksymalnie spersonalizowaną treścią. Rozwiązanie, jakim są powiadomienia web push, pozwala na prowadzenie komunikacji w niestandardowy sposób, nawet z anonimowymi użytkownikami. Wystarczy, że kontakt odwiedzi stronę monitorowaną i wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień web push.

Nie ma konieczności pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych, np. adresu e-mail. Sam czas wysyłki powiadomienia web push jest bardzo elastyczny. Jedynym warunkiem, który musi być spełniony, aby użytkownik otrzymał powiadomienie jest otwarte okno przeglądarki, bez konieczności przebywania na konkretnej stronie WWW.

Jak pozyskiwać zgodę na wysyłanie powiadomień web push?

W celu pozyskiwania zgody na przesyłanie powiadomień web push osoba odwiedzająca stronę musi kliknąć w przycisk „ok” znajdujący się na formularzu zgody. Jeżeli jest to kontakt monitorowany, automatycznie zostanie przypisany do niego zdefiniowany tag, który pozwoli na jeszcze lepszą segmentację bazy kontaktów. W przypadku kontaktów anonimowych, w systemie SALESmanago zostanie zapisana informacja o wyrażonej zgodzie, natomiast w analityce będzie wyróżniona liczba anonimowych kontaktów, do których można wysyłać powiadomienia. W przypadku, gdy użytkownik odmówi otrzymywania powiadomień można ustawić czas po jakim ponowie zostanie wyświetlony formularz zgody np. po upływie tygodnia lub podczas następnej wizyty kontaktu na stronie WWW.

Wysyłka powiadomień web push

SALESmanago pozwala na wysyłanie nielimitowanej liczby powiadomień web push. Proces tworzenia ich kreacji jest bardzo prosty. Należy użyć trzy krokowego kreatora oraz:

 • wstawić małą grafikę
 • dodać krótki tekst
 • określić adres URL, na który użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w powiadomienie.

Grupę odbiorców należy zdefiniować poprzez wybór formularza zgody. Ponadto można określić, czy powiadomienie ma być wysłane do wszystkich kontaktów, czy tylko do anonimowych. Ostatni krok to określenie czasu wysyłki oraz aktywności powiadomienia. Analityka wysłanych powiadomień web push pozwala na analizę skuteczności działań, którą można określić na podstawie liczby wysłanych, wyświetlonych oraz klikniętych powiadomień web push.

Korzyści dla użytkownika:

 • Prowadzenie komunikacji z anonimowymi oraz/lub zidentyfikowanymi kontaktami
 • Nowy sposób prowadzenia komunikacji z użytkownikami
 • Segmentacja bazy kontaktów na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie powiadomień web push
 • Dostosowanie czasu wysyłki powiadomienia do aktywności kontaktów
 • Dostarczanie informacji w postaci web push nawet, gdy użytkownik nie jest na Twojej stronie
 • Określenie czasu aktywności powiadomienia nawet do 4 tygodni
 • Możliwość stworzenia kilku formularzy zgody
 • Nielimitowana liczba wysyłek powiadomień web push
 • Prosta implementacja