Command Center

Command Center wyznacza nowy standard UI do zarządzania zorientowanymi na KPI wielokanałowymi, wielofunkcyjnymi i wielozadaniowymi procesami marketingowymi. Uzyskaj idealny widok wszystkiego, co dzieje się w twoim marketingu

Command Center to miejsce do tworzenia i planowania bieżących kampanii marketingowych oraz zarządzania wszystkimi działającymi procesami w systemie używając dwupoziomowego widoku
Istnieje możliwość budowania nie tylko skomplikowanych strategii marketingowych, ale także tematycznych kampanii
Dodatkowy dostęp do dokładnej analizy wysłanych e-maili, powiadomień web push i wiadomości tekstowych pozwala utrzymać kontrolę nad biznesowymi KPI

Zbuduj

Marketing Management Kokpit ze scentralizowanym widokiem wszystkich procesów marketingowych

Uzyskaj

pełne zrozumienie tego, co aktualnie działa w twoim marketingu jakie procesy są pokryte poprzez dane działania

Przejdź

z działań ad hoc i odseparowanych od siebie kampanii na tworzenie kompleksowych procesów zorientowanych na konkretne KPI

Wykorzystaj

wszystkie dostępne narzędzia i kanały do tworzenia zaawansowanych kampanii w widoku dwupoziomowym

Organizuj

swoje kampanie poprzez planowanie masowych wiadomości i uruchamianie procesów automatyzacji w wybranym terminie

Zaplanuj

cały przepływ komunikacji umieszczając różne grupy działań marketingowych w kalendarzu

Mierz

wydajność całych kampanii i wysyłek indywidualnych za pomocą widoku kalendarza

Nadzoruj

za pomocą jednego centralnego punktu, aby tworzyć i analizować działania marketingowe skierowane do klientów na różnych etapach ich cyklu życia

Zarządzaj

zaawansowanym kalendarzem, aby łatwo planować i nadzorować wszystkie zaplanowane działania marketingowe w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym

Twórz niestandardowe, okazjonalne kampanie na określone dni i opracuj strategie marketingowe, które zwiększą - na przykład - świąteczne przychody!
Wystarczy przeciągnąć i upuścić jeden z elementów systemu w dowolnie wybrane miejsce
Istnieje możliwość anulowania wysyłek w widoku kalendarza, jeśli w ostatniej chwili zmieniłeś strategię marketingową
 • Capabilities
  SALESmanago
  Konkurencja
 • Moduł kampanii
 • Moduł kalendarza
 • Dwupoziomowy widok do planowania kampanii
 • Scentralizowany widok wszystkich procesów i poszczególnych działań
 • Zarządzanie wszystkimi procesami z jednego miejsca
 • Łączenie działań masowych z procesami automatyzacji
 • Połączenie wielu automatycznych procesów w jedną kampanię
 • Centralny punkt do podglądu analitycznego wszystkich najważniejszych elementów
  /
 • Prosta nawigacja po wszystkich zaplanowanych procesach
 • Centralny punkt zarządzania systemem
 • A central point of system management
  /
 • Łatwe planowanie, zarządzanie i anulowanie wysyłek
Maksymalizuj przychody w eCommerce...
z głową