Materiały dla mediów

Poniżej znajduje się zestaw autoryzowanych przez nas logotypów i grafik do wykorzystania w materiałach promocyjnych lub informacyjnych.
Wyrażamy zgodę na ich publikację, bez zniekształcania, wycinania, zmiany kolorów lub innej formy ich modyfikacji.

Zasady umieszczania logo na kolorowym tle

SALESmanago Marketing Automation
SALESmanago Marketing Automation
SALESmanago Marketing Automation
SALESmanago Marketing Automation

Logo SALESmanago Mobile

https://s-img.s3-eu-west-1.amazonaws.com/xqxjvxwnvafq5s6h.png