Machine Learning i rekomendacje AI

Analizuj ruch na stronie, transakcje i profile klientów aby tworzyć między nimi powiązania, przewidywać zachowania zakupowe i tworzyć personalizowane rekomendacje produktowe. Sugeruj produkty w oparciu o podobieńśtwo klienta do innych o podobnym profilu.

Machine Learning i rekomendacje AI

Wykorzystanie silnika Machine Learning do tworzenia rekomendacji produktowych ma na celu:

zwiększanie konwersji sprzedażowej, poprzez rekomendacje produktów, mających największą szansę na zakup,

personalizację strony www również dla anonimowych odwiedzających,

skracanie ścieżki zakupowej, poprzez dostarczanie rekomendacji mogących w największym stopniu zainteresować użytkownika i skrócić czas poszukiwania idealnego produktu,

wzrost efektywności kampanii retargetingowych, dzięki wykorzystaniu rekomendacji rekomendacji AI w sieciach reklamowych.

Jak to działa?

Machine Learning i rekomendacje AI

Na podstawie analizy danych o wizytach i transakcjach, SALESmanago oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia innych produktów po wizycie lub zakupie określonego produktu i rekomenduje te dające największe szanse na zainteresowanie klienta.

SALESmanago Copernicus działa na podstawie pięciu typów rekomendacji:

  • wspólna filtracja - zestawienie cech wyświetlanych, kupowanych produktów oraz profilów użytkowników
  • najczęściej kupowane po obejrzeniu innego produktu
  • najczęściej oglądane razem
  • najczęściej kupowane razem
  • statystyki łączone z wagą

Wygenerowane rekomendacje można wykorzystywać w kanałach  komunikacji: e-mail, website, web push, social media, sieci reklamowe.

Machine Learning eliminuje ograniczenia eksperta, takie jak niestandardowe zachowania klienta i wyjątkowe preferencje, dopasowanie rekomendacji do zmiennych zachowań klienta w czasie rzeczywistym czy wrażliwość cenowa.

Use Cases

Dopasuj stronę do profilu klienta

Personalizacja strony www

Ramka rekomendacji na stronie koszyka, z produktami dobranymi wg typu rekomendacji: wspólna filtracja w celach cross sellingu.

Zwiększanie wartości koszyka

Ramka rekomendacji na stronie produktu z produktami najczęściej kupowanymi wraz z oglądanym produktem

Rekomenduj produkty podczas rozmowy na chacie w real-time

Personalizacja rozmów w Live Chat

Rekomendacje produktowe wygenerowane w oparciu o AI & Machine Learning w Live Chacie.

Konwertuj leady w klientów

Retargeting produktowy

Wysyłka e-maila po porzuconym koszyku z rekomendacjami produktowymi 1-do-1 i wygenerowanymi w oparciu o AI & Machine Learning.
Wykorzystanie sieci reklamowych w celu targetowania reklam zawierających rekomendacje produktowe AI do użytkowników, którzy po kilku odsłonach produktów na stronie nie dokonali zakupu.

Skutecznie odzyskuj zainteresowanie

Retargeting

Wysyłka kampanii win-back z rekomendacjami produktowymi AI, zachęcającego do powrotu na stronę.
Maksymalizuj przychody w eCommerce…
z głową