Data Exchange

Dane są dziś najcenniejszym paliwem gospodarki. SALESmanago Data Exchange pozwala na eksport kluczowych danych z systemu SALESmanago do środowiska obliczeniowego, gdzie można w dowolny sposób je przetwarzać i zestawiać z danymi z innych źródeł.

Data Exchange

Wykorzystanie SALESmanago Data Exchange dostarcza moc obliczeniową, która pozwala na:

prowadzenie analizy dowolnie dużych zbiorów danych, bez obaw o wymogi sprzętowe czy czas potrzebny na obliczenia

poprawę efektywności biznesowej, dzięki integrowaniu danych z systemu SALESmanago z danymi pochodzącymi z innych źródeł (np. Google Analytics, DoubleClick, AdWords czy Youtube, hurtownie danych, zewnętrzne systemy BI)

elastyczne przetwarzanie danych w chmurze, pozwalające na ich bezpieczne przechowywanie i wygodną pracę z nimi

Jak to działa?

Data Exchange

SALESmanago Data Exchange pozwala na pracę w chmurze obliczeniowej na danych z systemu, takich jak:

  • wejścia na stronę z różnych źródeł,
  • transakcje,
  • kompletne wizyty.

Dane mogą być eksportowane w dowolnym momencie i z dowolnie ustaloną częstotliwością. W każdej chwili można je kopiować do swoich własnych struktur lub użyć w dedykowanym projekcie.

Use Cases

Efektywność reklamy

Mierz wartość ruchu

Zestawiając dane z AdWords, DoubleClicka czy YouTube z analityką transakcyjną SALESmanago zidentyfikujesz kampanie przynoszące klientów o najwyższym lifetime value.

Efektywność w czasie rzeczywistym

W oparciu o zachowanie klientów na stronie realizuj personalizowane kampanie optymalizując budżet w modelu real time bidding

Business Intelligence

Poszerz perspektywę

Zasil kompletnym danymi behawioralnymi i transakcyjnymi zewnętrzne systemy analityczne, by lepiej planować strategicznie

Czytelny obraz

Korzystaj z technik prezentacyjnych i wizualizacyjnych, by przekształcić dane z SALESmanago w wiedzę pozwalającą zwiększać konkurencyjność całego przedsiębiorstwa

Zarządzanie logistyką

Optymalizuj łańcuchy

Znajdź korelacje między realizowaną marżą a zaopatrzeniem, kosztami magazynowania i wyborem dostawcy

Zwiększ rotację

Prognozując popyt i wyprzedzając konkurencję przyspiesz rotowanie produktów w sklepie

Analityka cenowa

Sprzedaż omnichannel

Badaj wpływ ceny na wysokość sprzedaży w różnych kanałach (sklep, Allegro, off-line)

Dopasowanie ceny

Dostosowuj na bieżąco ceny w sklepie do trendów rynkowych i aktualnych danych na temat cen konkurencji
Maksymalizuj przychody w eCommerce…
z głową