SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Data Ethics

Etyka danych to system wartości i zasad moralnych związanych z odpowiedzialnym gromadzeniem, wykorzystywaniem oraz udostępnianiem danych. Zarządzaj wszystkimi zgromadzonymi informacjami zgodnie z przepisami prawa oraz oczekiwaniami klientów. Zdobywaj ich zaufanie i poprawiaj Customer Experience.

Pozwól klientom decydować o tym, jakie dane udostępniają, które z nich chcą pozostawić w twojej bazie i w jaki sposób będą one wykorzystywane w ramach wielokanałowych kampanii. Postaw etykę zbierania danych na pierwszym miejscu!
Szanuj dane swoich klientów oraz spełniaj ich wymagania odnośnie przechowywania i zarządzania informacjami. Zapewnij łatwy dostęp do wyrażonych przez nich zgód.
Istnieje wiele możliwości zbierania danych, między innymi formularze progresywne. Wybierz nieinwazyjny sposób zbierania informacji o klientach!

Zapewnij

nowoczesny model biznesowy i stań się bardziej transparentnym, aby zdobyć zaufanie swoich klientów

Informuj

na bieżąco twoje kontakty o podejmowanych działaniach dotyczących informacji lub danych na ich temat

Zbuduj

uniwersalne przepisy, które będą wskazywać, jak są i nie są przetwarzane zebrane dane

Utrzymuj

przejrzystość swojej strony w zakresie wykorzystywania danych użytkowników, zapewnij firmie lepszą reputację, zdobywaj zaufanie i lojalność każdego klienta

Zapobiegaj

uprzedzeniom i negatywnemu wpływowi na wizerunek twojej marki, spowodowanym złymi decyzjami biznesowymi

Przetwarzaj

dane osobowe w sposób zrównoważony w całej organizacji i zapewniaj etyczną odpowiedzialność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej

Zniweluj

wątpliwości dotyczące udostępniania danych klientów osobom trzecim

Skoncentruj się

na podejmowaniu etycznych działań we wszystkich kanałach komunikacji

Zapewnij

pewne zarządzanie danymi, które monitoruje sposób ich wykorzystania

Zasady Etyki Danych

 • Przejrzystość jako priorytet

  Działania związane z przetwarzaniem danych muszą być jasne i przystępne dla każdej osoby, aby mogła ona zrozumieć ryzyko, a także konsekwencje społeczne, etyczne i socjalne.

 • Człowiek w centrum uwagi

  Biznes nie istniałby bez ludzi, dlatego też interesy ludzkie muszą przeważać nad interesami instytucjonalnymi oraz komercyjnymi. Człowiek zawsze musi pozostawać w centrum i odnosić główne korzyści z przetwarzania danych.

 • Indywidualna kontrola danych

  Autonomia powinna być priorytetem we wszystkich procesach przetwarzania danych, a użytkownicy powinni być aktywnie zaangażowani w odniesieniu do zapisanych danych na ich temat.

 • Odpowiedzialność

  Wykorzystuj, ale także chroń dane osobowe w sposób przemyślany, rozsądny i systematyczny. Podejmuj wysiłki w celu zmniejszenia ryzyka dla jednostki oraz złagodzenia implikacji społecznych i etycznych.

 • Równość

  Przetwarzaj dane, ale nadal zwracaj szczególną uwagę na osoby wrażliwe, które są szczególnie narażone na profilowanie mogące negatywnie wpływać na ich samostanowienie i kontrolę lub narażać je na dyskryminację, bądź stygmatyzację. Ogranicz stronniczość przy opracowywaniu algorytmów samouczących się.

 • Właściwości
  SALESmanago
 • Polityka etyki danych
 • Całkowita przejrzystość
 • Skupienie na zero-party data
 • Koncentracja na potrzebach klienta
 • Etyczność sztucznej inteligencji
 • Centrum Preferencji
 • Centrum zarządzania zgodami
 • Treść maksymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkowników