Customer Data Platform

Twórz profile klientów 360° w ujednoliconej i trwałej bazie danych na podstawie informacji zbieranych z wielu źródeł oraz punktów styku klienta z marką. Zarządzaj ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi danymi za pomocą jednego identyfikatora klienta. Prowadź hiperspersonalizowaną, wielokanałową komunikację idealnie dopasowaną do preferencji oraz zachowań klientów.

Użyj pojedynczego widoku klienta, aby wyświetlić wszystkie dane zero-, first- oraz third-party o klientach, zebrane przez wszystkie kanały pozyskiwania.
Przewiduj zachowania i preferencje klientów oraz korzystaj ze spostrzeżeń i zaleceń dostarczanych przez platformę, aby przenieść Customer Experience na wyższy poziom.
Zamień wiedzę o swoich klientach w hiperspersonalizowane kampanie i procesy marketingowe.

Profil klienta 360 stopni

Wykorzystaj moc danych zero-, first- oraz third-party, aby stworzyć pojedynczy widok klienta oraz dokładnie zrozumieć jego potrzeby

System pakietowy

Skorzystaj z zestawu gotowych do użycia funkcjonalności w systemie zarządzanym przez marketerów, który umożliwia wykorzystanie danych klientów do komunikacji, segmentacji i ulepszania ich Customer Journey

AI Predictive Analytics

Dopasuj swoje działania do klienta, aby zaspokoić jego potrzeby, Lifetime Value oraz zwiększyć zaangażowanie, przewidując szansę zakupu lub ryzyko churnu

Ujednolicona baza danych

Zintegruj ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane informacje zbierane z wielu źródeł w ujednoliconej i trwałej bazie danych klientów z pojedynczymi identyfikatorami użytkowników

Actionable Data

Podejmuj trafne decyzje i usprawniaj procesy marketingowe w firmie w oparciu o zbierane dane

Personalizacja oferty oparta na AI

Analizuj wzorce behawioralne i transakcyjne klientów oraz dostarczaj zalecenia 1 do 1 oraz rekomendacje AI skierowane do sprzedaży krzyżowej i upsellingu

Nieograniczone możliwości wykorzystania danych

Osobiste dane kontaktowe

Segmentacja klientów

Zainteresowania i preferencje

Transakcje online

Transakcje offline

Wizyty w witrynie

Przeglądane produkty

Reakcje na komunikację wychodzącą

Ulubione kanały komunikacji

Czas aktywności klienta

Prawdopodobieństwo zakupu

Predykcja churnu

Wartości zakupów

Źródła zakupów

Odpowiedzi na ankietę

 • Możliwości
  CDP
  DMP
  CRM
 • Ujednolicone dane klienta
   / 
 • Działanie w czasie rzeczywistym
 • Otwarty dostęp
   / 
 • Trwałe profile klientów
 • System pakietowy
 • Personalizacja wielokanałowa
 • Zarządzany przez marketera
 • Dane first-party
 • Dane third-party
 • Dane zero-party
 • Dane o kontaktach anonimowych
 • Dane monitorowanych kontaktów
Maksymalizuj przychody w eCommerce...
z głową