Írjon nekünk további információért!

 

 

 

 

 

 

 

Hozzájárulok a személyi adataim ebben az e-mail cimem feldolgozásához az Infinite Sp. z o.o.,- tól az ajánlatok megnyerése céllal, ebben a newsletter, a kereskedelmi információk megnyerésére, marketing célokkal ebben úgyszintén a közvetlen marketing céllal.

Hozzájárulok, hogy elektronikus úton kapjak kereskedelmi információkat megfelelően a 2002 július 18 napján kelt törvénynek az Infinite sp. z o.o. , Lublin (20-209), Projektowa utca 1 szám alatti székhellyel vagy ő által megbízott más alanyok elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról.

 

Az Európai Parlament és Tanács 2016 április 27 napján kelt 2016/679 (EU) Rendelete a fizikai személyek védelme ügyében a személyi adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad átáramlásával kapcsolatban valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése ( általános rendelet az adatok védelméről) ( EU HIV. Naplója L 119.s.1.) – tovább mint „RODO 13 cikke 1 bek. és 2 bek. alapján tájékoztatjuk Önöket arról, hogy milyen módon és céllal feldolgozzuk az Önök személyi adatait valamint az Önöket érintő jogokról az adatvédelemben mely elérhető az alábbi linkben: Szémelyi adatok védelme