Pišite nam za više informacija!

 

 

 

 

 

 

 

Dajem privolu za obradu svojih osobnih podataka, uključujući adresu e-pošte, u svrhu primanja informacija o ponudi društva Infinite Sp. z o.o., uključujući newsletter, slanje trgovačkih informacija u svrhe marketinga, također u svrhe direktnog marketinga.

U skladu s Zakonom od 18. srpnja 2002. god. o pružanju usluga elektroničkim putem, ovime dajem privolu za primanje elektroničkim putem trgovačkih informacija od Infinite Sp. z o.o. sa sjedištem u Lublinu (20-209), ul. Projektowa 1, ili informacija koje u ime i za račun ovog društva šalju drugi subjekti.

 

U skladu s čl. 13. st. 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.) (u daljem tekstu: OUZP), obavještavamo Vas o načinu i svrsi obrade Vaših osobnih podataka te o Vašim pravima. Podrobne informacije ćete naći u Pravilima stranice, koja možete pročitati pod ovom poveznicom: Zaštita osobnih podataka