Wypełnij poniższy formularz

Imię

Telefon

Województwo

Nazwisko

adres e-mail

Data urodzenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w Gliwicach w celach budowania relacji klienckich oraz marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie danych osobowych przez HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w Gliwicach w celach budowania relacji klienckich oraz marketingowych oraz oferowania produktów i usług własnych przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej w formie newslettera.

 

 

1. Szanujemy Państwa prywatność dlatego gwarantujemy ochronę danych oraz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie. Jednocześnie informujemy, iż potwierdzając zapis wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Hotele Diament S.A.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są HOTELE DIAMENT S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Dąbrowskiego 50.
3. W zakresie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@hotelediament.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania elektronicznej Diamentowej Karty i udziału w programie Diamentowa Karta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz budowanie relacji klienckich i przesyłaniu newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, które wynikają z przepisu prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu rezygnacji z programu lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak wydania Diamentowej Karty i uczestnictwa w programie Diamentowa Karta czy też brak otrzymywania informacji handlowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Regulamin promocji dostępny jest tutaj.