Wyrażam zgodę na przesłanie darmowych materiałów ze strony internetowej

Wyrażam zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty lub nadesłania materiałów edukacyjnych.

Wyrażam zgodę na wysyłki marketingowe, przez które rozumie się wysyłkę cyklicznego newslettera, oferty handlowej lub informacji o zniżkach i promocjach

 

Administratorem danych osobowych jest: Poradnia dietetyczna Jedz z rozumem Barbara Klawe Ul. Słowiańska 53B/L2 61-664 Poznań, NIP 9721195932, Numer telefonu kontaktowy: 697-364-443 Adres e-mail: poradnia@jedzzrozumem.pl.
Zgodnie z Art. 6 Ust. 1 a) i art. 9 ust. 2 a) dane osobowe przetwarzane będą tylko po wyrażeniu zgody. Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat. Po tym czasie dane osobowe zostaną zniszczone lub przekazane właścicielowi.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach podanych w powyższej klauzuli.
Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są Administrator oraz Audit Kancelaria Doradztwa Podatkowego Alicja Szymańska oraz Kalendarz Internetowy Versum.
Ma Pan/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.