FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Imię

Nazwisko

Telefon

e-mail

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP firmy

Aplikacja OneLook (wersja pełna) – licencja na 12 miesięcy, cena 2000 zł netto (2460 zł brutto) za 1 licencję

Aplikacja OneLook (wersja pełna) - licencja na 3 miesiące, cena 600 zł netto (738 zł brutto) za 1 licencję

Aplikacja OneLook (wersja viewer) – licencja na 12 miesięcy, cena 500 zł netto (615 zł brutto) za 1 licencję

Aplikacja OneLook (wersja viewer) - licencja na 3 miesiące, cena 150 zł netto (184,50 zł brutto) za 1 licencję

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Controlling Systems Sp. z o.o moich danych osobowych do celów marketingowych. Zobacz szczegóły zgody.

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę (Controlling Systems Sp. z o.o.) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w związku z zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku lub niezwłocznym wykonaniem pełnej usługi przez Sprzedawcę (Controlling Systems Sp. z o.o.). Zdaję sobie sprawę, że w związku z powyższym utracę jako konsument prawo odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z art. 27 w zw. z art. 38 pkt 1 lub 13 ustawy o prawach konsumenta.