API & Developers

SALESmanago udostępnia szereg możliwości integracji z innymi systemami zewnętrznymi.

Poniżej dokumenty które pomogą w pracach programistycznych w trakcie integracji SALESmanago:

Przykłady w PHP

 • contactupsert.zip – metoda contact/upsert dodająca kontakt do systemu i aktualizująca skrypt o contactId – rozpoczyna monitorowanie kontaktu
 • contactdelete.zip – metoda contact/delete usuwająca kontakt z systemu
 • addextevent.zip – metoda contact/addContactExtEvent dodająca zdarzenie zewnętrzne dla kontaktu
 • updatecontactextevent.zip – metoda updateContactExtEvent pozwalająca aktualizować zdarzenie zewnętrzne (transakcje)
 • hascontact.zip – metoda contact/hasContact sprawdzająca czy kontakt już istnieje w systemie
 • listbyid.zip – metoda contact/listById zwracająca dane kontaktu przy podaniu tablicy z identyfikatorami (contactId)
 • manage_tags.zip – metoda contact/managetags pozwalająca dodać lub usunąć tagi do kontaktu
 • optout.zip – metoda optout pozwalająca wypisać kontakt z wysyłek
 • paginatedcontactlist.zip – metoda paginatedContactList pozwalająca na pobranie stronicowanej listy kontaktów wraz ze szczegółami
 • sendemail.zip – metoda sendEmail pozwalająca na wysyłkę wiadomości email przez API
 • addContactCoupon.zip – metoda addContactCoupon dodająca kupon do kontaktu
 • updateTask.zip – metoda updateTask aktualizująca zadanie kontaktu
 • basic.zip – metoda basic zwracająca podstawowe informacje o kontakcie na podstawie adresu email
 • basicById.zip – metoda basicById zwracająca podstawowe informacje o kontakcie na podstawie identyfikatora

aby otrzymywać
newsletter

Śledź nas